chat

พิษสุนัขบ้า ร้ายแรง..แต่ป้องกันได้

พิษสุนัขบ้า

วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประกาศโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ซึ่งตรงกับวันเสียชีวิตของ “หลุยส์ ปาสเตอร์” ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจึงได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกนั่นเอง

เมื่อเอ่ยถึงพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัส ชื่อเรบีส์ (Rabies Virus) หลายท่านอาจคิดว่าเกิดจากสุนัขเท่านั้นแต่จริง ๆ แล้ว เกิดได้จากสัตว์หลาย ๆ ชนิดค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสุนัข แมว หนู ลิง วัว ควาย ชะนี แพะ แกะ ค้างคาว กระรอก กระแต ฯลฯ แต่ที่พบในสุนัขหรือแมวได้บ่อย ๆ เพราะเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ชิดและคลุกคลีอยู่กับคนเรานั่นเอง

ดังนั้นหากท่านพบเจอสัตว์ที่สงสัยว่า อาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ให้สังเกตอาการ เช่น หางตก เดินโซเซ น้ำลายย้อย ลิ้นห้อย ตาขวาง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรือร่วมกับคนในชุมชนช่วยกันจับ แล้วกักสัตว์ไว้ดูอาการ 10 วัน หากสัตว์ตายให้นำหัวสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไป

กรณีหากถูกสุนัข แมว หรือสัตว์อื่น ๆ กัดให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งใส่ยาฆ่าเชื้อเช่น เบตาดีน เพื่อช่วยลดอัตราเกิดโรค และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้เร็วที่สุด เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคจนครบตามที่แพทย์แนะนำ

ที่สำคัญอย่าลืมพาสุนัขตัวโปรด ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามกำหนดทุกครั้ง เพื่อช่วยกันลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้ค่ะ
ด้วยความปรารถนาดี รพ.ยันฮี