chat

พบแพทย์สำคัญไฉนเมื่อท่อระบายน้ำตาอุดตัน

ท่อระบายน้ำตาอุุดตัน

ท่อระบายน้ำตาอุดตันในเด็ก เกิดจากภาวะท่อทางเดินน้ำตาอุดตัน ซึ่งมีปัจจัยมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียตั้งแต่มารดาคลอดบุตร หรือเด็กบางรายมีพังผืดบาง ๆ มาขวางบริเวณลิ้นเปิดปิดในท่อน้ำตา ทำให้ท่อทางเดินน้ำตาในโพรงจมูกตีบตัน

ส่วนในรายของผู้ใหญ่ อาจเกิดจากการที่มีอายุเพิ่มขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย หรือได้รับอุบัติเหตุที่กระทบบริเวณเปลือกตาและท่อทางเดินน้ำตาฉีกขาด รวมทั้งผู้ที่ติดเชื้อไวรัสจากเริมและการได้รับยาหยอดบางชนิดที่ทำให้เกิดพังผืดขึ้นในท่อทางเดินน้ำตา

เมื่อเด็กทารกแรกเกิดมีท่อระบายน้ำตาอุดตัน จะส่งผลให้เกิดน้ำตาเอ่อในดวงตาร่วมกับมีขี้ตาลักษณะคล้ายเมือกปริมาณมาก บางรายที่มีภาวะติดเชื้อจะเกิดการอักเสบของเยื่อบุตาและมีขี้ตาลงไปอุดตัน ซึ่งหากปล่อยไว้ไม่ทำการรักษาจะมีความรุนแรงถึงขั้นอักเสบบวมแดงหรือมีหนองออกมา ในรายที่มีความรุนแรงถึงขั้นเป็นหนอง จักษุแพทย์จำเป็นจะต้องรักษาด้วยการแยงท่อน้ำตา โดยการดมยาสลบ การเกิดท่อระบายน้ำตาอุดตันในผู้ใหญ่ ส่งผลให้มีการคั่งค้างของเสียอยู่บริเวณท่อน้ำตา ถุงน้ำตา และผิวดวงตา ทำให้มีน้ำตาไหลตลอดเวลา หากปล่อยให้เกิดเป็นเวลานานจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน ถึงขั้นถุงน้ำตาอักเสบเฉียบพลัน เป็นผลกระทบต่อชีวิตประจำวันในการทำงาน ยิ่งไปกว่านั้น อาจทำให้เกิดการอักเสบจนกลายเป็นฝีหนอง และลุกลามเข้าไปในดวงตา อันตรายถึงขั้นติดเชื้อในตา

ดังนั้น หากมีความผิดปกติของดวงตาที่เกิดจากภาวะท่อระบายน้ำตาอุดตัน การพบจักษุแพทย์เป็นสิ่งสำคัญที่ควรปฏิบัติ เพื่อที่จะได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างถูกต้อง อย่าซื้อยามาหยอดเองเพราะอาจเป็นผลเสียกับดวงตาได้ แพทย์จะรักษาไปตามอาการ อาจให้ยาหยอดตา ยารับประทาน และประคบอุ่นบริเวณดวงตา เพื่อลดการอักเสบ หากพบก้อนหนองจะต้องเจาะดูดหนองออก และในรายที่อาการยังไม่ดีขึ้น แพทย์จะทำการผ่าตัดทำทางเดินท่อน้ำตาใหม่ เพราะดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญในร่างกายไม่แพ้ส่วนอื่น ๆ จึงไม่ควรละเลยที่จะใส่ใจและปรึกษาจักษุแพทย์ก่อนที่จะสายเกินแก้นะคะ
ด้วยความปรารถนาดีจาก รพ.ยันฮี