chat

ป้องกันลูกน้อย จากไวรัส RSV

Respiratory-Syncytial-Virus

RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus คืออะไร

RSV เป็นโรคประจำฤดูกาล ที่มาในหน้าฝน มีการระบาดเกือบทุกปีเริ่มขึ้นในต้นเดือนกรกฎาคม และจะไปสิ้นสุดฤดูกาลในเดือนพฤศจิกายน มีสองสายพันธุ์ คือ RSV-A และ RSV-B เป็นไวรัสก่อการติดเชื้อทางเดินหายใจ

ระยะฟักตัวของ RSV

สามารถแสดงอาการได้เร็วที่สุดหลังติดเชื้อ 2 วัน ช้าที่สุดประมาณ 8 วัน โดยส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ 4-6 วัน

อาการ ของ RSV

ช่วงแรกมักมีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดา เช่น มีไข้ ไอ จาม คัดจมูก น้ำมูกไหลในเด็กเล็กอาจมีอาการลุกลามไปหลอดลมและปอดได้ โดยแสดงอาการไข้สูง หายใจหอบเหนื่อย เสียงหายใจมีเสียงหวีด มีเสียงครืดคราดในลำคอ โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปี เด็กที่คลอดก่อนกำหนด เด็กที่มีโรคประจำตัว เช่นโรคปอดเรื้อรัง โรคหัวใจ หรือผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ อาจจะมีอาการที่รุนแรงมากได้

การติดต่อ ของ RSV

ติดต่อผ่านการหายใจเอาละอองเสมหะของผู้ที่ติดเชื้อ RSV เช่น น้ำมูก น้ำลายหรือสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งเช่น โต๊ะ เก้าอี้ ลูกบิดประตู ของเล่น ฯลฯ เชื้อ RSV สามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหลายชั่วโมง สามารถอยู่ที่มือของเราได้นานถึง 30 นาที ดังนั้นผู้ใหญ่ที่มีเด็กเล็กป่วยในบ้านควรล้างมือบ่อยๆ ก่อนสัมผัสเด็ก

อาการอย่างไรต้องรีบมาพบแพทย์

มีไข้สูง ไม่กิน ไม่เล่น หายใจเร็วกว่าปกติ หายใจมีเสียงหวีด หงุดหงิดง่าย หรือเซื่องซึม ผู้ปกครองควรจะพามาพบแพทย์เพื่อการรักษาที่เหมาะสมต่อไป หากยังไม่รีบทำการรักษา อาจทำให้เกิดโรคร้ายแรง เช่น ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ และอาจถึงขั้นเสียชีวิต

การรักษา RSV

ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคติดเชื้อไวรัส RSV การรักษาส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการ มี เช่น การให้ยาลดไข้ แก้ไอละลายเสมหะ ในเด็กบางรายที่มีเสมหะเหนียวมาก ต้องทำการพ่นยาขยายหลอดลมหรือน้ำเกลือผ่านทางออกซิเจนละอองฝอย เคาะปอดและดูดเสมหะออก ยาปฏิชีวนะไม่มีประโยชน์หากไม่มีเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน

การป้องกัน RSV

1. ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำ

2. ทำความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจำ

3. ไม่ใช้หลอดดูดน้ำ ช้อนส้อม และแก้วร่วมกัน

4. เลี่ยงการไปในพื้นที่แออัด ในช่วงระบาด

ราคารักษาโรคหลอดลมอักเสบที่โรงพยาบาลยันฮี

การวินิจฉัยและพิจารณาภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์ผู้ชำนาญการเป็นรายกรณี

Q&A หลากคำถาม มีคำตอบ เกี่ยวกับ “โรค RSV”

ถาม ตอบ

สามารถกลับมาเป็นอีกได้หรือไม่?

เนื่องจากไวรัส RSV มี 2 สายพันธุ์ คือ RSV-A และ RSV-B และกลับมาเป็นซ้ำได้ถ้าหากร่างกายอ่อนแอ

ถาม ตอบ

สามารถไปโรงเรียนได้ไหม?

ควรหยุดเรียนจนกว่าอาการจะหาย หรืออย่างน้อย 5-7 วัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้ผู้อื่น