chat

บุหรี่ไฟฟ้า..ทางเลือกใหม่ของผู้สูบจริงหรือ !

บุหรี่ไฟฟ้า

เมื่อเอ่ยถึงภัยร้ายของบุหรี่หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า เป็นตัวการก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดที่มาจากสารพิษต่าง ๆ ในควันบุหรี่ โดยเฉพาะนิโคติน และสารเคมี 7,000 ชนิด สารพิษมากกว่า 250 ชนิด และสารก่อมะเร็งมากกว่า 70 ชนิด ด้วยเหตุนี้จึงทำให้หลาย ๆ ประเทศส่งเสริมให้พื้นที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่เพราะควันพิษที่อยู่ในบุหรี่นั่นเอง

เหตุนี้เองจึงทำให้เหล่าสิงห์อมควันทั้งหลายตื่นตัวที่จะหาทางเลือกใหม่ ๆ โดยเฉพาะ "บุหรี่ไฟฟ้า" ที่เชื่อกันว่าจะปลอดภัยกับตัวผู้สูบ ไม่มีเขม่ารบกวนผู้อื่น และจะนำไปสู่การเลิกสูบบุหรี่ แต่ความเชื่อเหล่านี้จะเป็นทางเลือกใหม่ได้จริงหรือ

แม้จะยังไม่มีผลวิจัยที่มารับรองกับความเชื่อข้างต้น แต่ทางการแพทย์บ่งชี้ได้ว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้า ผู้สูบก็ยังต้องการนิโคตินอันเกิดจากเมื่อสวิตช์ไฟบุหรี่ไฟฟ้าถูกเปิด และเกิดไฟแดงที่ปลายแท่งพร้อมกับเกิดความร้อน จะทำให้สารนิโคตินที่ผสมอยู่ในขวดระเหยขึ้นมาเป็นควันและดูดเข้าปอดเช่นเดิม

ดังนั้นแม้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีใบยาสูบแต่ผู้สูบยังได้รับสารนิโคติน ซึ่งอาจมากกว่าบุหรี่แบบมวน และสารนิโคตินยังมีฤทธิ์เสพติดเทียบเท่ากับเฮโรอีนจะกระตุ้นสมองและหัวใจ ทำให้เส้นเลือดหดตัวส่งผลให้ความดันโลหิตสูงอีกทั้งบุหรี่ไฟฟ้า ยังพบตะกั่ว แมงกานีส สังกะสี ปรอท ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง

ไม่ว่าจะมีการคิดค้นทางเลือกให้กับนักสูบเท่าใดก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ในทางเลือกใหม่นั่นคือ สารเสพติดให้โทษต่อร่างกาย ทางที่ดีเราควรละเลิกสิ่งเสพติดทั้งมวลจะดีกว่านะคะ เพื่อสุขภาพที่ดีและเพื่อคนที่คุณรักค่ะ