chat

บุหรี่กับการทําศัลยกรรมความงาม

ศัลยกรรม

ในการทําศัลยกรรมความงามไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเสริมความงามในส่วนใดของร่างกายก็ตาม หนึ่งในการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดและการดูแลตนเองหลังการผ่าตัดที่สําคัญ คือ การงดสูบบุหรี่ อย่างน้อย 4 สัปดาห์ เพราะผู้สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดมากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ ถึง 70%

ทั้งนี้รวมถึงผู้ไม่สูบบุหรี่แต่รับควันบุหรี่หรือที่เรียกว่า Smoke Second ด้วย การงดสูบบุหรี่ก่อนการผ่าตัด จะลดภาวะแทรกซ้อน จาก 41-52% ให้เหลือเพียง 18-21% ปกติในการผ่าตัด แพทย์จะพบภาวะเหล่านี้ในคนไข้ทั่วไป แต่หากเป็นคนไข้ที่สูบบุหรี่ภาวะเหล่านี้จะมีมากขึ้น อาทิ หัวใจเต้นแรง ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด การหายใจล้มเหลว มีเสมหะมากทําให้ติดเชื้อง่าย แผลผ่าตัดแยก ติดเชื้อที่แผล ส่วนการงดสูบบุหรี่หลังการผ่าตัด จะเป็นผลดีต่อการทํางานของปอดทําให้การฟื้นตัวหลังการผ่าตัดดีขึ้น เลือดมาหล่อเลี้ยงที่แผลผ่าตัดมากขึ้น เซลล์ซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้น รู้อย่างนี้แล้ว คุณๆ ที่มีแพลนว่าจะทําศัลยกรรมความงามหรือผ่าตัดใดๆ ก็ควรงดสูบบุหรี่ตามคําแนะนําของแพทย์เพื่อผลการผ่าตัดจะได้ออกมาตรงความต้องการไม่มีภาวะแทรกซ้อนให้ต้องดูแลเพิ่มเติม ความพยายามที่คุณงดสูบทั้งก่อนและหลังการผ่าตัดมาตั้ง 8 สัปดาห์แล้ว ถ้าถือโอกาสนี้เลิกสูบบุหรี่ไปเลยก็เป็นผลพลอยได้จากการทําศัลยกรรมที่แสนพิเศษและเป็นผลดีมากๆกับตัวคุณเองและคนรอบข้างนะคะ แต่หากยังเลิกไม่ได้เรามีเคล็ดลับมาฝากค่ะ

1. วางแผนล่วงหน้า กําหนดวันเลิกบุหรี่ อาจจะกําหนดตามวันสําคัญของคุณเพื่อเป็นกําลังใจช่วยไม่ให้ล้มเลิกความตั้งใจง่ายๆ

2. ดื่มน้ํามากๆ เพื่อล้างสารนิโคตินออกจากร่างกาย จะทําให้ร่างกายรู้สึกสบายขึ้น ดื่มตั้งแต่ตืนนอน หลังอาหาร ระหว่างมื้ออาหาร และก่อนนอน

3. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จให้หากิจกรรมอื่นทําแทน เพื่อให้ลืมการสูบบุหรี่หลังอาหาร

4. หลีกเลี่ยงเครื่อมดื่มที่มีฤทธิ์กระตุ้นความกระวนกระวายใจ เช่น กาแฟ แอลกอฮล์ น้ําอัดลม ให้ดื่มน้ําสะอาดหรือน้ําผลไม้แทน

5. หลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมเดิมๆที่กระตุ้นให้คุณอยากกลับไปสูบบุหรี่ เช่น ไม่นั่งพักผ่อนในที่เดิมแต่เปลี่ยนเป็นเดินเล่นออกกําลังกายในสถานที่ใหม่ๆ ก็น่าจะช่วยคุณได้มาก

6. ให้คุณนึกถึงตลอดว่าเหตุและผลของการเลิกสูบบุหรี่นี้คุณทําเพื่อใคร เพื่อตัวเอง เพื่อคนที่คุณรัก จะได้เป็นแรงผลักดันให้คุณเลิกบุหรี่ได้สําเร็จ เราขอเป็นกําลังใจให้คุณๆ ที่มีความตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่ให้ประสบความสําเร็จนะคะ แต่หากยังไม่รู้จะเริ่มต้นเมื่อไร 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก ก็น่าจะเป็นวันตั้งต้นที่ดีทีเดียวล่ะค่ะ