chat

นิสัย ย้ำคิด ย้ำทำ..เสี่ยงเป็นโรค

ย้ำคิด ย้ำทำ

ไม่น่าเชื่อว่าการย้ำคิด ย้ำทำ จะเป็นอาการของโรคอย่างหนึ่งของความผิดปกติทางอารมณ์ และความกังวลที่จะมีในแง่ลบว่าสิ่งร้าย ๆ จะเกิดขึ้นคิดเรื่องเดิม และมีการกระทำซ้ำ ๆ

อาการที่มีความคิดซ้ำ ๆ ทำให้เกิดความกังวลใจ และมีการตอบสนองต่อความคิดด้วยการทำพฤติกรรมซ้ำ ๆ เพื่อลดความไม่สบายใจที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ที่มีอาการเองก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผล แต่ก็ไม่สามารถหยุดความคิดและการกระทำดังกล่าวได้ จนนำมาซึ่งความเป็นทุกข์ ส่วนอาการย้ำทำเป็นพฤติกรรมที่ต่อยอดมาจากความคิดซ้ำ ๆ ผลักดันให้ตอบสนองความคิดเหล่านั้นในรูปแบบของการกระทำ เพื่อลดทอนความวิตกกังวลใจ

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเช่นนี้มีปัจจัยหลายด้าน ทั้งเกิดจากการทำงานของสมองบางส่วนทำงานมากกว่าปกติ หรือเกิดจากกลไกการหลั่งสาร สื่อนำประสาทผิดปกติ และอาจมีสาเหตุเกี่ยวข้องจากพันธุกรรม

ผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ เสี่ยงต่อการเป็นโรคมือเปื่อย แผลถลอกที่มือ เนื่องจากการล้างมือซ้ำไปมา เพราะกลัวเชื้อโรค บางรายมีอาการเหงือกอักเสบจากพฤติกรรมแปรงฟันบ่อยผลจากการย้ำคิดย้ำทำ ยังก่อให้เกิดปัญหาเสียงานเพราะมัวแต่คิดซ้ำไปซ้ำมา เมื่อเกิดปัญหาขึ้นบางรายก็เลือกที่จะดื่มสุราเพื่อลดความเครียด แต่กลายเป็นทำลายสุขภาพจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเอง กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำจะเป็นกลุ่มโรคซึมเศร้าที่มีความเสี่ยงถึงร้อยละ 90 รวมไปถึงโรคกลัวสังคม โรควิตกกังวลทั่วไป และโรคแพนิค

ถ้าเริ่มมีอาการกลัวความสกปรกจนมีพฤติกรรมล้างมือซ้ำ ๆ จนมือลอก จัดระเบียบสิ่งของเพื่อให้มีความเท่ากัน โดยทำซ้ำแล้วซ้ำอีกแม้สิ่งของที่จัดจะเท่ากันแล้วก็ตาม หรือคิดนับ หรือทำซ้ำ ๆ เกี่ยวกับตัวเลข นี่อาจเป็นสัญญาณเตือนที่บ่งบอกถึงโรคย้ำคิดย้ำทำ ทางแก้ที่ดีที่สุดคงเป็นการพบแพทย์จิตเวช ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่อย่างใด เพราะท่านจะช่วยหาทางออกเพื่อปรับสภาวะจิตใจให้กลับสู่ภาวะปกติได้ดีที่สุดค่ะ

ด้วยความปรารถดี ศูนย์จิตเวช รพ.ยันฮี