chat

ทำไม “เสียง” แต่ละคนถึงต่างกัน!!


การเปล่งเสียงทำให้เราพูดคุย ติดต่อสื่อสารกับผู้คนได้มากมาย ช่วยสร้างความสัมพันธ์และสร้างความสุขให้ใครหลายคนไม่น้อย แต่ละคนก็ต่างมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เด็กหรือผู้ใหญ่ เคยสงสัยกันไหมว่า ทำไมเสียงของแต่ละคนถึงแตกต่างกัน

เปรียบเหมือนสายกีต้าร์...ที่แต่ละเส้นให้เสียงต่างกัน

  ถ้าจะเปรียบเทียบการเกิดเสียงก็เหมือนกับสายกีต้าร์ ที่แต่ละเส้นก็ให้เสียงที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับความยาว-สั้น และความหนา-บาง สายกีต้าร์ที่หย่อน เวลาเราดีดสายก็จะให้เสียงทุ้ม ๆ ถ้าเป็นสายที่ตึง ๆ เสียงก็จะแหลมขึ้น เช่นเดียวกันกับเส้นเสียงหรือสายเสียงของคนเรา อย่างในผู้ชายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ฮอร์โมนเพศจะกระตุ้นให้สายเสียงขยายตัว ยาว และหนากว่าสายเสียงของผู้หญิง จึงทำให้เสียงของผู้ชายมีโทนเสียงที่ทุ้มต่ำ กลับกันในผู้หญิงและในเด็กจะมีเสียงที่แหลมมากกว่า นอกจากเรื่องของลักษณะเส้นเสียงที่ต่างกันแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้เสียงแต่ละคนต่างกัน เช่น สรีระในช่องลำคอ สรีระกล่องเสียง วัย เพศ และการใช้งาน

เปลี่ยนเสียงให้ตรงใจ...

  แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะเกิดมาพร้อมกับโทนเสียงที่เหมาะสม ฟังแล้วไพเราะ เช่น ผู้หญิงแท้ที่มีเส้นเสียงที่แหบห้าว ผู้ชายบางคนมีเสียงแหลมไม่น่าฟัง หรือคนที่แปลงเพศยังมีเสียงที่ไม่ตรงตามเพศแบบที่ต้องการ แต่ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธี "ผ่าตัดเปลี่ยนเสียง" กับแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อปรับเส้นเสียงให้ได้เสียงที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการพูดคุยและการเข้าสังคมมากยิ่งขึ้น