chat

ทำไม ? ต้องใส่รากฟันถาวร

รากฟันถาวร

  • ช่วยทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป ทำให้รู้สึกเหมือนฟันแท้ใหม่อีกครั้ง
  • มีคุณสมบัติเด่นที่คล้ายรากฟันธรรมชาติ ทำจากวัสดุไทเทเนียม หนา 3-5 ม.ม. ยาว 8-16 ม.ม. จึงนำมาทดแทนรากแท้ได้ ทั้งรูปร่างลักษณะ และประสิทธิภาพการในการใช้งาน
  • ช่วยแก้ปัญหาฟันหลอ ฟันล้ม ฟันเอียง ฟันห่าง เพิ่มความมั่นใจในรอยยิ้ม
  • เป็นตัวช่วยยึดให้กับฟันปลอมทั้งแบบถอดได้และแบบติดแน่น เลือกได้ทั้งแบบซี่เดียว หลายซี่ รวมถึงการทดแทนฟันทั้งปาก
  • ช่วยรองรับแรงบดเคี้ยวที่เกิดจากฟันปลอม ทำให้ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหารดีขึ้น
  • ป้องกันโรคปริทันต์ ฟันผุ และลดปัญหากลิ่นปาก
  • รากฟันถาวร ช่วยทำให้ฟันมีความสวยงามเป็นธรรมชาติ จึงเกิดความมั่นใจในรอยยิ้ม
  • การใส่รากฟันถาวรทำได้ง่าย ทันสมัย สะดวก ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปีเท่านั้น สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยทันตแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง
  • ด้วยความปรารถนาดี ศูนย์ทันตกรรม ครบวงจร 24 ชม.