chat

ทำไมตรวจสุขภาพต้องแบ่งตามช่วงวัย


หากเปรียบร่างกายคนเรากับเครื่องยนต์ก็คงไม่ต่างกัน เพราะเครื่องยนต์ที่ถูกใช้งานมานานยังมีวันสึกหรอ จึงต้องการการตรวจเช็กสภาพเครื่องยนต์ว่าน็อตตัวไหนหลุดแล้ว ตัวไหนหลวม ถ้าฝืนเดินเครื่องต่อไป ไม่ช้าน็อตก็จะหลุดออกทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ ร่างกายก็ต้องการตรวจเช็กสุขภาพเช่นเดียวกัน แต่คุณเคยสงสัยไหมว่า การตรวจสุขภาพในแต่ละช่วงวัยนั้น ทำไมถึงมีการตรวจที่เหมือนหรือแตกต่างกันออกไป

ในแต่ละช่วงวัยมีความเสี่ยงต่างกัน

การตรวจสุขภาพ มีประเภทและวิธีการตรวจที่แตกต่างกันในแต่ละวัย ซึ่งขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของการเกิดโรคที่ต่างกันในแต่ละช่วงวัยด้วย และในช่วงอายุต่าง ๆ จะมีการเน้นตรวจตามปัจจัยต่าง ๆ อาทิ เพศ อายุ การใช้ชีวิตประจำวัน อาชีพการงาน และสภาพร่างกาย

4 ช่วงวัยที่แตกต่าง...การตรวจจึงต่างกัน

วัยรุ่น เป็นวัยที่อวัยวะและระบบการทำงานต่าง ๆ ภายในร่างกายยังมีความสมบูรณ์มาก มักไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคร้ายแรงต่าง ๆ จึงเน้นการตรวจร่างกายทั่วไป และการตรวจหาความผิดปกติต่าง ๆ เช่น ปอด หัวใจ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เป็นต้น

วัยทำงาน มักทุ่มเทเวลาในการทำงาน รับประทานอาหารไม่มีประโยชน์และไม่เป็นเวลา ขาดการออกกำลังกาย ทำให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดรม ปวดเมื่อยตามร่างกาย อวัยวะต่าง ๆ ทำงานหนักขึ้น ซึ่งนอกจากจะมีการตรวจร่างกายพื้นฐานแล้ว ยังต้องเน้นการตรวจหาระดับไขมันในเลือดแบบครอบคลุม และการตรวจหาระดับกรดยูริค มะเร็งต่อมลูกหมาก (เพศชาย) และมะเร็งปากมดลูก (เพศหญิง)

วัยกลางคน หรือ “วัยทอง” ช่วงวัยที่ผ่านการแต่งงานมีบุตร ร่างกายไม่มีการสร้างฮอร์โมนเพศอีกต่อไป อวัยวะและระบบต่าง ๆ เริ่มถดถอยลง จึงต้องเน้นการตรวจสุขภาพแบบครอบคลุมมากขึ้น อาทิ ระดับไขมันและน้ำตาลในเลือด มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม การตรวจสมรรถภาพหัวใจ เป็นต้น

วัยสูงอายุ เมื่ออวัยวะและระบบในร่างกายเริ่มเสื่อมโทรมตามเวลาและการใช้งาน ย่อมมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรง จึงควรได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในส่วนต่าง ๆ เช่น ต่อมลูกหมาก ปากมดลูก เต้านม ตับ ลำไส้ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้สูงอายุมักมีภาวะกระดูกบาง-พรุน จึงควรได้รับการตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกเพิ่มเติมอีกด้วย

การตรวจสุขภาพเป็นประจำนับเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกช่วงวัยควรใส่ใจ ทั้งนี้ก็เพื่อการป้องกันตั้งแต่เนิ่น ๆ มากกว่ามุ่งการรักษา เรียกได้ว่า “รู้ทัน ป้องกันได้” สุขภาพดีมีได้ทุกช่วงวัย หากหมั่นดูแลตัวเองด้วยการทานอาหารดีมีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ทำจิตใจให้เบิกบาน และหมั่นเข้ารับการตรวจสุขภาพตามช่วงวัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง