chat

ทำงานอย่างไร..ให้มีความสุข

ความสุข

เชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายท่าน อาจมีความรู้สึกหลากหลายอารมณ์ระหว่างการทำงานในแต่ละวัน บ้างก็รู้สึกมีความสุขมาก บ้างก็สุขน้อยหน่อย บางคนถึงกับขาดความสุขในการทำงาน เพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มลดความสำคัญกับความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน นั่นก็อาจส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของการทำงานในระยะยาวด้วย

ดังนั้นถ้าเมื่อใดก็ตามที่เกิดความรู้สึกเช่นนี้ลองปรับแนวคิดเสียใหม่ โดยตั้งเป้าหมายให้รางวัลกับชีวิตไม่ว่าเป้าหมายจะเป็นสถานที่เที่ยว หรือแหล่งช็อปปิ้งก็ตามอย่างน้อย ๆ ก็ช่วยให้รู้ว่าทำงานเพื่อเป้าหมายสิ่งใด

อาจทำควบคู่กับหาแรงบันดาลใจให้เป็นที่ยึดเหนี่ยว ด้วยการเสพผลงานศิลปะหรือเปิดรับทัศนคติใหม่ ๆ เพราะการมองผลงานผู้อื่นก็สามารถนำมาเป็นแรงขับเคลื่อนทางความคิดสร้างสรรค์ จนนำมาสู่แรงบันดาลใจให้ผลิตชิ้นงานใหม่ ๆ ได้

ไม่ว่าจะต้องตั้งคำถามกี่ร้อยครั้งว่างานที่ตัวคุณเองกำลังทำอยู่นั้น สร้างความสุขให้คุณจริงหรือไม่ แต่ขอให้พึงตระหนักไว้ก่อนว่าอย่างน้อยการที่คุณตื่นเช้าทุกวันเพื่อมาทำงานก็ดีเสียกว่าใช้เวลาเปล่าประโยชน์ เพราะโอกาสการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตมีพร้อมเสมอด้วยคำว่า "การคิดเชิงบวก" ก็จะมีความสุขกับการทำงานแล้วค่ะ