chat

ทดสอบว่าแพ้ครีมหรือไม่

แพ้ครีม

    1. ทาครีมบริเวณข้อพับ ทุกวันเช้า-เย็น เป็นเวลา 10 วัน หากไม่มีอาการแพ้ แสดงว่าครีมปลอดภัยใช้กับใบหน้าได้
    2. ทาครีมหลังใบหู แตะครีมเล็กน้อยหลังใบหู ติดต่อกัน 3 วัน หากไม่แพ้ ถือได้ว่า ครีมค่อนข้างปลอดภัย
    3. ทดสอบโดยแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ โดยนำครีมผสมในแผ่นพลาสเตอร์ แปะที่หลัง 3 วัน แพทย์จะตรวจสอบหาสารที่แพ้โดยละเอียด

ถ้าคุณเป็นคนแพ้ครีมง่าย ควรหลีกเลี่ยงและระมัดระวังอยู่เสมอ แต่ถ้าเผลอใช้ไปแล้ว มีผื่นขึ้น ควรหยุดครีมนั้นทันทีและรีบปรึกษาแพทย์ผิวหนัง เพื่อให้ผิวพรรณกลับมามีสุขภาพผิวที่ดี ด้วยความปรารถนาดี...ศูนย์ผิวหนัง รพ.ยันฮี