chat

ตรวจสุขภาพสำคัญนะ…จะบอกให้

ตรวจสุขภาพ

ท่านทราบหรือไม่ว่า การใช้ชีวิตแบบคนเมืองต้องทำงานกันหามรุ่งหามค่ำ ไม่มีเวลาออกกำลังกาย ไม่มีเวลาดูแลตัวเอง พฤติกรรมในการดำเนินชีวิตเหล่านี้ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมามากมาย โดยเฉพาะโรคที่เป็น "ภัยเงียบ" อาจเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ก็สายเกินไปเสียแล้ว แต่มีหนทางหนึ่งที่จะสามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรคที่อาจเกิดขึ้นได้คือการรู้ล่วงหน้าด้วย "การตรวจสุขภาพ"

"การตรวจสุขภาพ" เป็นการตรวจเพื่อค้นหาโรคและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคโดยโรคที่เป็น "ภัยเงียบ" เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง มะเร็งปากมดลูกระยะแรก เป็นต้น เมื่อทราบผลการตรวจแล้วจึงดำเนินการรักษาเป็นลำดับต่อไป ส่วน "การตรวจเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง" เป็นการตรวจสุขภาพเพื่อจะได้รู้ว่าตอนนี้สุขภาพของเราเป็นอย่างไร หากพบว่ามีพฤติกรรมหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค แพทย์ก็จะให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค โปรแกรมการตรวจสุขภาพที่มีความสำคัญได้แก่ การตรวจสุขภาพประจำปี, การตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์, การคัดกรองเบาหวาน, การคัดกรองมะเร็ง, การคัดกรองโรคหัวใจเบื้องต้น หรือการตรวจสุขภาพวัยทอง เป็นต้น

หลักการตรวจสุขภาพที่ดีนั้น เป็นการป้องกันมากกว่าการรักษาตามหลักสากลของการตรวจสุขภาพ 4 ประการ ได้แก่ 1.การคัดกรองเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค 2.การให้คำแนะนำ 3.การให้วัคซีนป้องกันโรค และ 4.การให้สารหรือยาเพื่อป้องกันโรค ซึ่งนอกจากจะเป็นการตรวจเพื่อมุ่งหาโรคแล้วยังต้องชี้ให้เห็นถึงปัญหาสุขภาพที่แท้จริง พร้อมแนะนำให้ดูแลตนเองโดยไม่สร้างความทุกข์ใจให้ และหากตรวจไม่พบโรคต้องไม่ทำให้ผู้เข้ารับการตรวจมีความประมาทในการใช้ชีวิตด้วย

การตรวจสุขภาพสามารถประเมินได้ว่าร่างกายของเราสมบูรณ์แข็งแรงมากน้อยแค่ไหน มีโรคร้ายแอบแฝงอยู่หรือไม่ และหากตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่เนิ่น ๆ จะทำให้ง่ายต่อการวางแผนการรักษาของแพทย์ โอกาสในการป้องกันการลุกลามของโรคหรือโอกาสที่โรคจะหายจึงมีมากขึ้น เพราะโรคร้ายอาจมาเยือนโดยที่คุณไม่รู้ตัว ดังนั้นอย่ารอจนสายเกินแก้ เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับมือกับโรคร้ายด้วยการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมที่เหมาะสมกันตั้งแต่วันนี้นะคะ ด้วยความปรารถนาดี ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.ยันฮี