chat

ดูแลอย่างไร ห่างไกลเส้นเลือดขอด

ห่างไกลเส้นเลือดขอด

เป็นที่ทราบกันว่า สาเหตุที่กระตุ้นให้เกิดเส้นเลือดขอดมีหลายปัจจัย เช่น อายุ เพศ การรับประทานฮอร์โมน การตั้งครรภ์ รวมทั้งกรรมพันธุ์ก็มีโอกาสเป็นเส้นเลือดขอด ดังนั้น หากขจัดสาเหตุที่เป็นปัจจัยภายนอกได้ เส้นเลือดขอด ก็จะจางหายไปได้ ไม่ว่าจะเป็นหลังคลอดบุตร หรือหยุดรับประทานฮอร์โมน ฯลฯ

แต่หากพบว่า มีเส้นเลือดขอดเกิดขึ้นแล้ว เราก็สามารถรักษาให้หายได้ ในกรณีที่เส้นเลือดมีขนาดเล็กหรือขนาดกลาง สามารถรักษาได้โดยใช้การฉีดตัวยาเข้าในเส้นเลือดขอด หรือการรักษาโดยใช้เลเซอร์ สำหรับผู้ที่มีเส้นเลือดขอดขนาดใหญ่ จะรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด การทำเลเซอร์ หรือการใช้คลื่นวิทยุความถี่สูง การฉีดโฟมโดยใช้เครื่องอัลตราซาวนด์ หรือการรักษาด้วย Clarivein

ก่อนที่จะเริ่มต้นการรักษาเส้นเลือดให้พึงระลึกเอาไว้เสมอว่า ทุกวิธีที่รักษา แม้จะไม่มีวิธีไหนที่ทำให้เส้นเลือดขอดหายไปอย่างถาวร ผลการรักษาอาจจะทำได้เพียงแค่ทำให้เส้นเลือดขอดเส้น ๆ นั้นหายไป แต่ยังมีโอกาสเกิดเส้นเลือดขอดใหม่ ๆ ได้อีก ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ และการป้องกันดูแล

ดังนั้น เรามาป้องกันการเกิดเส้นเลือดขอดกันดีกว่าค่ะ  เริ่มตั้งแต่หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และหากเกิดเส้นเลือดขอดแล้ว ควรปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการแต่เนิ่น ๆ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกวิธีต่อไป ด้วยความปรารถนาดี .. ศูนย์เส้นเลือดขอด รพ.ยันฮี