chat

ดูแลฟันถาวร..ให้อยู่กับเราไปนาน ๆ

รากฟันเทียม

ท่านทราบหรือไม่ว่า อายุของรากฟันถาวรจะยิ่งยาวนาน หากสภาพกระดูก และการตอบสนองของเนื้อเยื่อแต่ละบุคคลเป็นไปด้วยดี รวมทั้งการดูแลรักษาหลังใส่รากฟันถาวรอย่างเหมาะสม เพื่อให้ใช้งานได้อย่างยาวนานขึ้น อาทิ

 
ภายหลังการรับประทานอาหารควรทำความสะอาดด้วยการแปรงฟัน เพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์ที่ติดอยู่รอบเหงือก อันเป็นสาเหตุให้เกิดเหงือกอักเสบและส่งผลให้รากฟันหลวมได้
การดูแลทำความสะอาดในกรณีใส่รากฟันถาวรขาบริเวณกรรไกรบนแบบยึดแน่น จะต้องใช้ไหมขัดฟันชนิดพิเศษที่ช่วยดูแลสุขภาพภายใต้ฟันปลอม

 
ควรระมัดระวังเรื่องของการทำความสะอาด และเข้ารับการตรวจสุขภาพรากฟันเทียมเป็นประจำเช่นเดียวกับการตรวจสุขภาพช่องปากทั่วไป
การดูแลแผลผ่าตัดจะคล้าย ๆ กับการผ่าตัดถอนฟันทั่วไป โดยแพทย์จะนัดคนไข้มาดูผลเป็นระยะเพื่อให้รากฟันถาวร มีสภาพที่ดีและสามารถใช้งานเป็นปกติตลอดเวลา

 

ผู้ที่ใส่รากฟันเทียม ควรลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ เพราะสารที่อยู่ในบุหรี่เป็นปัจจัยที่ทำให้รากเทียมมีความเสื่อมสภาพได้สูง

จะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องยากหากเกิดการสูญเสียฟันแท้จากการบาดเจ็บ หรือผู้ที่มีปัญหาโรคฟันผุ โรคเหงือก เพียงแค่พบทันตแพทย์ เพื่อขอคำแนะนำและรับการรักษาด้วยทางเลือกรากฟันถาวร ที่ช่วยให้เกิดความง่ายต่อการบดเคี้ยวอาหาร และยังเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี และนำมาซึ่งความมั่นใจในตัวเองค่ะ ด้วยความปรารถนาดี ศูนย์ทันตกรรม ครบวงจร 24 ชม. รพ.ยันฮี