chat

ช่องคลอดไม่กระชับ จะปรับแก้ด้วยรีแพร์ดีไหม ?


ช่องคลอดไม่กระชับ จะปรับแก้ด้วยรีแพร์ดีไหม ?
  คุณผู้หญิงหลายท่าน ที่มีความกังวลกับช่องคลอดหลวม เคยสงสัยไหมคะว่า อาการแบบไหนหรืออายุเท่าไหร่ที่เหมาะกับการทำรีแพร์...
    ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนค่ะว่า การผ่าตัดรีแพร์นั้น เป็นการบำบัดรักษาภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน ช่องคลอดหลวม และภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ขณะไอจาม ที่พิจารณาทำในผู้ที่มีอาการรุนแรง มีความเสี่ยงจากการผ่าตัดน้อย และมีอายุไม่มากจนเกินไปค่ะ
    สำหรับผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงหรือเป็นไม่มาก การบริหารอุ้งเชิงกราน หรือการขมิบช่องคลอดอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอ นับเป็นการรักษาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าเป็นในผู้ที่มีอายุมากและมีความเสี่ยงจากการผ่าตัดสูง หรือผู้ที่ไม่อยากรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด โดยส่วนมากแพทย์จะพิจารณานำอุปกรณ์พยุงช่องคลอด หรือ Pessary มาใช้ในการบำบัดรักษา และเป็นวิธีที่ให้ผลการรักษาที่ดี

การผ่าตัดรีแพร์ (Repair) เป็นการซ่อมแซมเนื้อเยื่อภายในอุ้งเชิงกราน โดยแบ่งออกเป็น การผ่าตัดรีแพร์ทางด้านหลังของผนังช่องคลอด (Posterior Vaginal Repair) เป็นการผ่าตัดนำผนังช่องคลอดส่วนเกินทางด้านหลังออกบางส่วน แล้วเย็บผนังช่องคลอดเข้าหากัน เพื่อลดความกว้างของช่องคลอด ทำให้ช่องคลอดกระชับขึ้น ภาวะหย่อนคล้อยของผนังช่องคลอดด้านหลังดีขึ้น การผ่าตัดเฉพาะด้านหลังของผนังช่องคลอดเป็นการผ่าตัดเล็ก ทำโดยการฉีดยาชา หลังผ่าตัดสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้
   
และการผ่าตัดรีแพร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของผนังช่องคลอด (Anterior Posterior Vaginal Repair) เป็นการผ่าตัดนำผนังช่องคลอดส่วนเกินทั้งด้านหน้าและด้านหลังออก พิจารณาทำในผู้ที่มีภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนชนิดรุนแรง หลังการผ่าตัดจะทำให้ช่องคลอดกระชับขึ้น อาการต่าง ๆ จากภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนดีขึ้น การผ่าตัดดังกล่าวเป็นการผ่าตัดใหญ่ ต้องดมยาสลบหรือฉีดยาชาที่สันหลัง หลังผ่าตัดต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลประมาณ 1-2 วัน จึงสามารถกลับบ้านได้
    ปัจจุบันมีการนำเลเซอร์มาใช้ในการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด ซึ่งทำให้การผ่าตัดมีความปลอดภัยมากขึ้น ช่วยลดภาวะเลือดออก ลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัด ทำให้แผลหายเร็วขึ้น จึงสามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันตามปกติได้เร็วขึ้นหลังผ่าตัด หากคุณผู้หญิงเริ่มกังวลกับช่องคลอดหลวมแล้ว ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางในการบำบัดรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ นะคะ