chat

จุดขาวๆ ที่เรียก ”ดอกเล็บ” เกิดได้อย่างไร

ดอกเล็บ

เคยสังเกตหรือไม่ว่าเล็บของเราจะมีวงสีขาว ๆ ลักษณะจุดขาวขุ่น ๆ ขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ภายในเล็บ เรามักเรียกว่าดอกเล็บหรือริวโคนีเซียร์ มักพบเป็นขีดขาวเล็ก ๆ ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ที่เกิดจากกระบวนการสร้างเล็บตรงฐานเล็บ เกิดหยุดชะงักจนเกิดเป็นช่องว่างขึ้น รอยสีขาวที่เห็นนั้นเป็นเพราะเล็บไม่ประกบติดกับผิวตรงบริเวณนั้น ส่วนตำแหน่งอื่น ๆ การประกบเกิดได้สนิท เราจึงมองเห็นเส้นเลือดที่อยู่ด้านล่างทำให้ดูคล้ายกับว่าเล็บมีสีชมพูและมีประกาย 

ดังนั้น ดอกเล็บ จึงไม่เกี่ยวกับการขาดสารอาหาร แต่อาจเกิดจากการที่ฐานของเล็บถูกกระทบกระเทือนที่ไม่รุนแรงมาก เช่น การตัดเล็บไม่ถูกวิธี เล็บไปกระแทกกับประตู หรือไม่ขูดกับสิ่งของบางอย่าง ทำให้เล็บบริเวณนั้นไม่สมบูรณ์ และเมื่อเกิดดอกเล็บขึ้นมา เราจะไม่รู้สึกเจ็บเพราะเป็นเนื้อเยื่อที่ตายแล้ว  ใครที่กังวลกับการดูแลรักษาก็หมดห่วงได้ เพราะจุดขาวๆที่อยู่บนเล็บ มันจะยาวตามเล็บของเรา โดยเมื่อเล็บยาวขึ้นก็จะถึงจุดที่เราตัด ก็จะหลุดออกไปเองค่ะ