chat

คุณเข้าข่าย…เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมหรือยัง?


 

เปรียบร่างกายของคนเราเหมือนเครื่องยนต์ อวัยวะทุกส่วนเมื่อถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน ใช้งานหนัก และใช้งานอย่างละเลยจนขาดการดูแล ก็ย่อมเสื่อมสมรรถภาพลง เช่นเดียวกันกับ “ข้อเข่า” เมื่ออายุเข้าสู่วัย 40 ปีขึ้นไป กระดูกข้อเข่าจะเริ่มเสื่อมลงจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก

คุณเข้าข่าย...เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมหรือยัง?

ปัจจัยที่ทำให้ข้อเข่าเสื่อม

 • อายุมากกว่า 40 ปี, เพศหญิงพบได้มากกว่าเพศชาย
 • ภาวะน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน
 • พฤติกรรมนั่งยองๆ นั่งคุกเข่า นั่งขัดสมาธิบ่อยๆ
 • ออกกำลังกายที่ทำให้เกิดแรงกระแทกแรงๆ
 • พันธุกรรม เช่น ขาหรือเข่าผิดรูปตั้งแต่กำเนิด
 • เป็นโรคไขข้ออักเสบ เช่น โรคเกาต์ หรือ โรครูมาตอยด์
 • เคยประสบอุบัติเหตุบริเวณเข่า

เริ่มสังเกตอาการข้อเข่าเสื่อม

 • ปวด / เจ็บหัวเข่าเวลางอหรือยืดเข่า
 • รู้สึกหัวเข่าฝืดตึง
 • มีเสียงดังในข้อเวลาเคลื่อนไหว
 • ข้อเข่าผิดรูป
 • เคลื่อนไหวลำบากขึ้น

คำแนะนำและการรักษา

 • ออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อรอบๆ ข้อเข่า
 • ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 • ใช้การนั่งบนเก้าอี้แทนการนั่งยองๆ นั่งงอเข่า หรือนั่งขัดสมาธิ
 • เมื่อเข้ารับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ แล้วไม่ได้ผล "การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม" เป็นอีกหนึ่งการรักษาที่ทำให้คนไข้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข
 

เมื่อเริ่มสำรวจข้อเข่าแล้ว เข้าข่ายว่า "คุณกำลังเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม" ไม่ควรชะล่าใจ ควรรีบปรึกษาและรักษากับแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่สะดุด เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและคล่องตัว