chat

คุณรู้ไหมว่า ฟันแต่ละซี่มีประโยชน์อย่างไร


ท่านทราบหรือว่า...โดยปกติคนเรามีฟัน 2 ชุด ชุดแรกคือ ฟันน้ำนม ( Deciduous teeth) ฟันชุดนี้จะมี 20 ซี่ แยกเป็น บน 10 ซี่ ล่าง 10 ซี่ ซึ่งฟันน้ำนมจะเริ่มงอกขึ้นตั้งแต่อายุประมาณ 6 เดือน และขึ้นครบ 20 ซี่ เมื่ออายุประมาณ 2 ขวบครึ่งและจะเริ่ม หลุดตั้งแต่อายุประมาณ 2 ปีครึ่ง ถึง 12 ปี ฟันชุดที่สองคือ ฟันแท้ หรือฟันถาวร ( Permanent teeth) ฟันชุดนี้มีทั้งหมด 32 ซี่ อยู่บนขากรรไกรบน 16 ซี่ และขากรรไกรล่าง 16 ซี่ ซึ่งฟันชุดนี้จะเริ่มขึ้นเมื่ออายุประมาณ 6 ขวบ แต่จะขึ้นครบ 28 ซี่ เมื่อ อายุครบ 12 ปี โดยที่เหลือคือฟันกรามซี่สุดท้าย 4 ซี่จะขึ้นมาในช่วงอายุ 18-25ปี

ฟันแต่ละซี่ จะมีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ฟันตัด มีลักษณะแบนและบางมีขอบหน้าคมทำหน้าที่ตัดหรือกัด มีจำนวน 8 ซี่ ทางด้านหน้าล่าง 4 ซี่ ด้านบน 4 ซี่ รูปร่างคล้ายลิ่มบาง ทำหน้าที่กัด หรือตัด ช่วยในการออกเสียง และให้ ความสวยงาม ฟันเขี้ยว มีลักษณะซี่ใหญ่ หนา แข็งแรง มียอดปลายแหลม สำหรับฉีกและดึง มีจำนวน 4 ซี่ บน 2 ซี่ ล่าง 2 ซี่ อยู่บริเวณมุมปาก ฟันกรามน้อย และฟันกราม จะมียอดหรือปุ่ม (cusp) หลายปุ่ม สำหรับขบและบดอาหารให้ละเอียด ทำหน้าที่คล้ายโม่ มีจำนวน 20 ซี่ บน 10 ซี่ ล่าง 10 ซี่

จะเห็นได้ว่า ฟัน แต่ละซี่ล้วนมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อยไปกว่ากัน ดังนั้น เพื่อคงความอ่อนเยาว์ของใบหน้า และรักษารอยยิ้มให้ สดใสอยู่เสมอ ควรใส่ใจดูแลและรักษาฟันอยู่เสมอด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้ง ตอนเช้าและก่อนนอน หรือ ทุกครั้งหลังอาหาร และควรพบทันตแพทย์เพื่อตรวจเช็คสภาพฟันทุก ๆ 6 เดือน