chat

ความเสี่ยงของ “คนอ้วน” กับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

ความเสี่ยงของ “คนอ้วน” กับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

" อ้วนหรือน้ำหนักเกินเกณฑ์ " เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้มากมาย เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันพอกตับ เบาหวาน และถ้ายิ่งอ้วนมาก หรือน้ำหนักเกินเกณฑ์มากเป็นภัยเงียบที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิด " โรคหลอดเลือดตัวใจตีบ หรือ โรคหัวใจขาดเลือด " นั้นเอง

โรคหลอดเลือดตัวใจตีบ หรือ โรคหัวใจขาดเลือด เกิดจากสาเหตุอะไร ?

โรคหลอดเลือดตัวใจตีบ หรือ โรคหัวใจขาดเลือด เป็นภาวะที่ผนังหลอดเลือดแดงแข็งและหนาตัว (Atherosclerosis) เนื่องจากหลอดเลือดแดงเสื่อมสภาพตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ไปกระตุ้นให้ผนังด้านในหลอดเลือดแข็งและหนาตัวนั้น มีไขมันเกาะอยู่ภายในผนังหลอดเลือด ซึ่งจะค่อยๆ พอกตัวขึ้นทีละน้อย ทำให้ช่องทางเดินของเลือดตีบแคบลง ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้น้อยลง

ปัจจัยเสี่ยง ทำให้เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบ

 • เพศและอายุ โดยเฉพาะเพศชายจะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้มากกว่าเพศหญิง 3-5 เท่า เพศชายมักเกิดในอายุ 40 ปีขึ้นไป ส่วนเพศหญิงจะเกิดในวัยหมดประจำเดือน อายุ 50-55 ปีขึ้นไป
 • มีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจตีบของคนในครอบครัว มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้มากกว่าคนอื่น
 • ภาวะไขมันในเลือดสูง โอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันจะเพิ่มขึ้นตามระดับคอเลสเตอรอลที่เพิ่มขึ้น
 • โรคความดันโลหิตสูง ภาวะความดันโลหิตสูงทำให้ผนังหลอดเลือด เสื่อมเร็ว
 • เบาหวาน หากควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็ง เสื่อมเร็วขึ้น
 • โรคอ้วน โรคอ้วนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ คนอ้วนที่มี BMI หรือ ดัชนีมวลกาย มากกว่าหรือเท่ากับ 40 จะมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น
 • พฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การสูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม อาหารที่มีไขมันสูง ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงความเครียดทำให้เกิดหลอดเลือดหัวใจตีบ

สัญญาณเตือน! อาจมีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ

 • เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก
 • เหนื่อยง่าย
 • เจ็บร้าวที่แขน คอ ขากรรไกร หรือหลัง
 • เหงื่อออกหรือใจสั่น มักเกิดขณะออกกำลังกาย หรือทำอะไรรีบๆ ทำกิจกรรมหนักๆ

บทความโดย : นพ.สุธน พิศูทธินุศาสตร์ แพทย์ประจำศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลยันฮี