chat

ขีดเขียนเรียนรู้..เสริมทักษะให้ลูกน้อย


พัฒนาการวัยเด็ก นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะถ้าเด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งการร้องเพลง การเต้น และการเคลื่อนไหว จะช่วยให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย และทำให้เด็กมีทักษะการกล้าแสดงออก คุณพ่อคุณแม่จึงควรส่งเสริมทักษะให้ลูกรักอย่างเหมาะสมตามวัย

  • เด็กในช่วงวัย 2-3 ปี จะเริ่มแยกแยะสีที่ใกล้เคียงกันได้ ชอบละเลงสีด้วยนิ้วมือ ควรส่งเสริมทักษะการรับรู้ทางสายตาและการได้ยิน ด้วยการเล่านิทานที่มีภาพประกอบ ฝึกทักษะสัมผัส ให้ลูกเล่นดินน้ำมัน เป็นการสร้างจินตนาการให้กับลูกอีกทางหนึ่ง
  • สำหรับพัฒนาการของเด็กวัย 3-4 ปี ควรฝึกทักษะการทรงตัว และการเคลื่อนไหว ลองให้ลูกน้อยของคุณติดกระดุมเสื้อเอง หรือผูกเชือกรองเท้าเอง อย่าลืมให้คำชื่นชมที่เค้าทำสำเร็จด้วยนะคะ
  • เขยิบก้าวสู่วัย 4-5 ปี เริ่มสนทนาโต้ตอบได้นานขึ้น และสัมผัสรสชาติอาหารได้ คุณพ่อคุณแม่แค่ส่งเสริมทักษะการรับรู้เรื่องรสและกลิ่น โดยให้ลูกรู้จักวัตถุดิบในครัว ช่วยทำอาหารง่ายๆ พร้อมพูดคุยกันทำให้เกิดความผูกพันยิ่งขึ้น
  • วัย 5-6 ปี เป็นวัยที่เหมาะอย่างยิ่งในการทำกิจกรรมออกกำลังกายกันในครอบครัว เพราะเค้าจะอยากเล่นตลอดเวลา จึงควรให้เด็กเล่นโยนรับลูกบอล กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง จะช่วยส่งเสริมทักษะด้านประสาทสัมผัส การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ และร่างกาย

การส่งเสริมทักษะให้กับลูกรัก นอกจากจะช่วยให้ลูกน้อยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการสานสัมพันธ์ความรักและเสริมสร้างความอบอุ่นกันในครอบครัวอีกด้วยค่ะ เริ่มต้นวันนี้ เพื่อทักษะที่ดีของลูกน้อยในอนาคตกันนะคะ