chat

ขลิบหนังหุ้มปลาย ดีต่อสุขภาพ จริงหรือไม่ ?

การขลิบ Circumcision

ขลิบหนังหุ้มปลาย ดีต่อสุขภาพ จริงหรือไม่ ?

การขลิบ คือ การผ่าตัดเพื่อเอาหนังหุ้มปลายของอวัยวะเพศชาย(ส่วนเกิน) ออกไป เพื่อให้หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศเปิดทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด สามารถล้างสิ่งสกปรกจากสารคัดหลั่ง เช่น คราบเหงื่อ คราบปัสสาวะที่หมักหมมอยู่ตามบริเวณใต้หนังหุ้มปลายอวัยวะซึ่งเป็นศูนย์รวมของเชื้อโรค และลดโอกาสเป็นมะเร็งที่อวัยวะเพศได้ สามารถทำได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงวัยสูงอายุ

ข้อดีของการขลิบ

• ลดการติดเชื้อและการอักเสบของหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ
• ลดความเสี่ยงของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
• การขลิบจะทําให้ทําความสะอาดปลายอวัยวะเพศได้ง่าย
• ลดการติดเชื้อทางระบบทางเดินปัสสาวะ
• ลดโอกาสเป็นโรคมะเร็งที่อวัยวะเพศ
• การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศตั้งแต่เด็ก จะมีผลดีมากกว่าการขลิบในวัยสูงอายุ

ขั้นตอนการรักษา

• ในเด็กจะต้องงดอาหารและน้ําก่อนทํา แต่สําหรับผู้ใหญ่ไม่จําเป็นต้องงดอาหารและน้ำ
• ทําความสะอาดอวัยวะเพศ และส่วนหัวเหน่าด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ
• ฉีดยาชาเฉพาะที่ ที่บริเวณหัวเหน่าโคนอวัยวะเพศ
• ตัดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศแล้วเย็บปิด ใช้ผ้าทําแผลปิดแผล

ข้อเสียของการขลิบ

• อาจทําให้มีเลือดออก หรือติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด
• การขลิบเป็นการป้องกัน แต่ยังไม่มีหลักประกันว่าหลังขลิบ จะปลอดภัยจากการเป็นโรคติดเชื้อหรือโรคมะเร็ง
• การขลิบทําให้เกิดการเจ็บปวด

การดูแลหลังการขลิบ

ควรดูแลรักษาความสะอาดของแผล ถ้ามีการเปียกขึ้น ควร ใช้ผ้าก็อซซับบริเวณแผลให้แห้ง ปลายอวัยวะเพศอาจบวมอยู่ 2-3 สัปดาห์ ควรรับประทานยาลดอาการปวดลดการอักเสบ ตามขนาดที่แพทย์สั่ง สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้หลังขลิบ 3 สัปดาห์ และควรมาพบแพทย์ตามนัดตรวจซ้ำเพื่อดูแผล