chat

ก้าวเดินอย่างมั่นใจ ด้วยน่องและเท้าที่แข็งแรง


เพื่อน่องและเท้าที่แข็งแรงและการก้าวเดินอย่างมั่นใจ เพียงคุณใช้เวลาประมาน 15 นาที ต่อครั้ง 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ แค่ 1 เดือน คุณจะมีน่องที่แข็งแรง สวยงามได้รูป อีกทั้งขาและเท้าที่แข็งแรงค่ะ

  ท่าที่ 1 เขย่งปลายเท้าบนของบันได
ยืนบนขอบพื้นปูนหรือขอบบันไดอาจจับเสาหรือใช้มือยันกับกำแพงไว้เพื่อช่วยในการทรงตัว จากนั้นให้เขย่งปลายเท้าให้สูงที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้แล้วค้างไว้ในท่านี้ประมาน 5 วินาที ปล่อยส้นเท้าลงอย่างช้า ๆ จนปลายเท้าทั้งสอง อยู่ต่ำกว่าระดับขอบพื้นหรือขอบบันได จากนั้นให้ยกเขย่งปลายเท้าขึ้นไปอีกครั้ง ทำเช่นนี้ต่อเนื่องกันไปประมาน 8-12 ครั้ง เมื่อทำไปได้ระยะหนึ่งแล้ว อาจเพิ่มจำนวนครั้งได้ตามต้องการ

  ท่าที่ 2 ยืนยืดขา
ใช้มือทั้งสองยันกับกำแพงไว้ จากนั้นงอขาข้างขวาขณะที่ก้าวไปข้างหน้า และยืดขาข้างซ้ายจนเหยียดตรงไปทางด้านหลัง กระทั่งรู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายและความสมดุลระหว่างขาข้างซ้ายและขาข้างขวา ค้างอยู่ในท่านี้ประมาน 10-15 นาที จากนั้นจึงสลับขาแล้วทำเช่นเดิมอีกครั้ง ทำสลับกันเช่นนี้ต่อเนื่องกันไปข้างละประมาน 8-12 ครั้ง

  ท่าที่ 3 ยกส้นเท้าขึ้นลง
ท่านี้เป็นท่าที่ง่ายและสบายที่สุด นั่งบนท้านั่งหรือเก้าอี้ แขนทั้งสองวางบนเข่า ยืดตัว ไหล่ตั้งตรง จากนั้นค่อย ๆ ยกส้นเท้าขึ้นอย่างช้า ๆ ขณะที่กดมือทั้งสองเบาๆ ลงบนหัวเข่า ค้างอยู่ในท่านี้ประมาน 5 นาที ทำต่อเนื่องกันไปเช่นกันประมาน 8 – 10 ครั้ง หรืออาจเพิ่มจำนวนครั้งก็ได้ตามต้องการ

  ท่าที่ 4 ยืนเขย่งปลายเท้า
ยืนหันหน้าเข้าหากำแพง ใช้มือทั้งสองยันกำแพง เอาไว้เพื่อช่วยในการทรงตัว กางเท้าทั้งสองออกให้กว้างขนาดเดียวกับไหล่ แล้วค่อย ๆ เขย่งปลายเท้าขึ้นอย่าง ช้า ๆ ค้างไว้ในท่านี้ประมาน 5 วินาที จากนั้นจึงกลับสู่ท่าเริ่มต้นอีกครั้ง ทำต่อเนื่องกันไปเช่นนี้ประมาน 8-12 ครั้ง หรืออาจเพิ่มจำนวนครั้งก็ได้ตามต้องการ

โดยมากเรามักละเลยการบริหารร่างกายช่วงล่าง เช่น น่อง ส้นเท้าและปลายเท้า เพราะเป็นส่วนที่ผู้หญิงเราไม่ได้ใช้ในการอวดรูปร่างมากนัก ไม่เหมือนกับ ต้นขา ก้น หรือสะโพกที่คนทั่วไปจะเห็นได้ชัด แต่อันที่จริง ร่างกายช่วงล่างก็เป็นส่วนที่สำคัญเช่นกัน แม้มันจะไม่ได้ใช้ในการโอ้อวดความสวยงามอะไร แต่มันก็ช่วยทำให้เรายืนและเดินเหินได้อย่างสง่างามมั่นใจและสุดท้ายอย่าลืมว่า หุ่นหรือรูปร่างที่งดงามนั้นยังไม่ดีเท่ากับอวัยวะทุกส่วนของร่างกายแข็งแรงนะคะ