chat

กินของดิบ! “เสี่ยงตาบอด” จริงไหม ?

กินของดิบ! "เสี่ยงตาบอด" จริงไหม ?

การรับประทานอาหารดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ เช่น กุ้งแช่น้ำปลา ปูม้าดอง ปลาดิบ เนื้อสัตว์สุก ๆ ดิบ ๆ ทำให้เกิดความเสี่ยงของการเกิดโรคจาก ไวรัส แบคทีเรีย และพยาธิ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ซึ่งหากรับประทานเข้าไป พยาธิอาจจะชอนไชเข้าไปตามอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น สมอง ผิวหนัง และดวงตา เป็นต้น

สาเหตุที่ทำให้เสี่ยงตาบอด

หากพยาธิชอนไชไปยังอวัยวะต่าง ๆ เมื่อไปที่อวัยวะส่วนใดก็จะเกิดปัญหาต่ออวัยวะนั้น ๆ ได้ หากมาที่เปลือกตา จะรู้สึกคันหรือมีอะไรที่ยุกยิกบริเวณเปลือกตา หรือเห็นตัวพยาธิเคลื่อนไหวใต้ผิวหนังบริเวณเปลือกตา หากเข้าไปในลูกตา จะทำให้เกิดการอักเสบรุนแรงได้ อาทิเช่น การอักเสบในวุ้นตา จอประสาทตา

การป้องกันเพื่อลดความเสี่ยง

ควรรับประทานอาหารสุก สะอาด ปลอดภัย หากเป็นอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ ควรใช้วัตถุดิบที่มีมาตรฐาน ผ่านกระบวนการที่ทำให้สะอาด ปลอดภัยต่อการบริโภค

คำแนะนำจากจักษุแพทย์

เบื้องต้นสามารถการทานยาถ่ายพยาธิ ที่สามารถกำจัดพยาธิในระบบทางเดินอาหารได้ แต่หากพยาธิชอนไชเข้าไปในอวัยวะเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย ก็รักษาตามอวัยวะนั้นที่มีปัญหา โดยเอาพยาธิออกและรักษาการอักเสบ ติดเชื้อ หรือความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น แล้วแต่กรณี

หากมีอาการตาพร่ามัว ไม่ควรมองข้ามเรื่องใกล้ตัว ซึ่งเป็นภัยเงียบที่ส่งผลต่อดวงตาควรรีบไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจโรคทางตา ซึ่งที่โรงพยาบาลยันฮี เราพร้อมให้การบริการแก่ผู้เข้ารับการรักษา ภายใต้การดูแลของทีมจักษุแพทย์และเจ้าหน้าที่เฉพาะทาง มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่สะอาดได้มาตรฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

บทความโดย : พญ.ชุติมน สิริภัสสร จักษุแพทย์ ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลยันฮี