chat

ลดเหงื่อใต้วงแขน ลดกลิ่นตัว Ultra Dry

ปัญหาเหงื่อออกมากผิดปกติอาจเกิดได้หลายบริเวณ เช่น รักแร้, ฝ่ามือ, ฝ่าเท้า แต่ที่สร้างปัญหามากที่สุดมักเป็นที่รักแร้ เนื่องจากเหงื่อที่ออกมานั้นจะซึมเปื้อนเสื้อผ้าทำให้เกิดความเปียกชื้น หรือเห็นเป็นวงชัดเจนใต้วงแขน และอาจนำไปสู่การเกิดปัญหากลิ่นตัว

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยลดเหงื่ออย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ความร้อนจากคลื่นวิทยุที่เฉพาะเจาะจง เทคโนโลยีที่ว่าก็คือ Ultra Dry

หลักการทำงานของ Ultra  Dry

หลักการทำงานของ Ultra Dry จะเป็นการส่งพลังงานความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุ (High Power Focused  Radio  Frequency) ตรงเข้าสู่บริเวณที่ต้องการรักษา โดยคลื่นวิทยุจะไปจับกับโมเลกุลน้ำในต่อมเหงื่อ ซึ่งในการส่งพลังงาน จะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนระหว่างโมเลกุลนับล้านๆ ครั้งต่อวินาที ส่งผลให้เกิดพลังงานความร้อนไปทำลายเซลล์ต่อมเหงื่อใต้ผิวหนังดังนี้

(1)   ทำลายเซลล์ต่อมเหงื่อขนาดเล็ก(Eccrine Sweat gland) ปกติต่อมเหงื่อขนาดเล็กจะทำหน้าที่ผลิตเหงื่อซึ่งเป็นของเหลวใส ไม่มีกลิ่น เมื่อเซลล์ต่อมถูกทำลายปริมาณเหงื่อบริเวณรักแร้จึงลดลง

(2)   ทำลายเซลล์ต่อมเหงื่อขนาดใหญ่ (Apocrine Sweat gland) ปกติต่อมเหงื่อขนาดใหญ่จะผลิตสารชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเหลวข้น ไม่มีกลิ่น แต่เมื่อทำปฏิกิริยากับเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนังจะเปลี่ยนสภาพเป็นกรดบางชนิดที่ทำให้เกิดเป็น กลิ่นตัวดังนั้นการที่เซลล์ต่อมเหงื่อถูกทำลายจึงส่งผลให้กลิ่นตัวลดลง

ข้อดีของการรักษาด้วย Ultra  Dry

  – ช่วยลดเหงื่อที่ออกมากผิดปกติ เช่น ที่รักแร้, ฝ่ามือ, ฝ่าเท้า
  – ช่วยลดปัญหากลิ่นเหงื่อ กลิ่นตัว
  – การรักษาจะส่งผลต่อต่อมเหงื่อโดยตรง ไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อโดยรอบ
  – ไม่มีแผล ไม่เจ็บ
  – เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำการรักษา โดยเหงื่อจะค่อยๆ ลดลง
  – ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ

การเตรียมตัวก่อนรักษา

เนื่องจากเป็นการรักษาที่ไม่เจ็บ จึงสามารถทำได้เลยในวันที่มาพบแพทย์

ขั้นตอนการรักษา

แพทย์จะใช้หัวอุปกรณ์วนบนผิวบริเวณที่ทำการรักษา ซึ่งจะส่งพลังงานคลื่นวิทยุลงสู่ผิว โดยมีระบบความเย็นช่วยปกป้องผิว ทำให้รู้สึกแค่อุ่นๆ ระหว่างทำ ไม่เจ็บ สำหรับบริเวณรักแร้ ใช้เวลาทำประมาณ 10 -15 นาทีต่อข้าง

การดูแลหลังการรักษา

คุณสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ตามปกติได้ทันทีภายหลังการรักษา และคนไข้จะสังเกตเห็นได้ทันทีว่ามีเหงื่อออกน้อยลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำการรักษา และปริมาณเหงื่อจะลดลงอย่างต่อเนื่องจนเห็นได้ชัดในหลายสัปดาห์ต่อมา เพื่อผลการรักษาที่ดี แนะนำให้ทำซ้ำประมาณ 4 ครั้ง ทุก 1 – 2 สัปดาห์ โดยทั่วไปการรักษาจะเห็นผลดีต้องทำซ้ำประมาณ 3 – 4 ครั้ง

 

การลดเหงื่อด้วย Ultra Dry กับ Botox แตกต่างกันอย่างไร
• Ultra Dry เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดเหงื่อโดยใช้ความร้อนจากคลื่นวิทยุไปทำลายเซลล์ต่อมเหงื่อ ไม่มีแผล ไม่เจ็บ  แต่ต้องรับการรักษาซ้ำประมาณ 4 ครั้ง ทุก 1-2 สัปดาห์ โดยทั่วไปการรักษาจะเห็นผลดีต้องรับการรักษาซ้ำประมาณ 3-4 ครั้ง
• Botox เป็นโปรตีนสกัดที่ใช้ฉีดบริเวณที่มีเหงื่อออกมาก ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการสั่งงานของเส้นประสาทที่ไปยังต่อมเหงื่อที่ผิวหนังทำให้มีเหงื่อออกน้อยกว่าปกติ ฉีดเพียงครั้งเดียวก็เห็นผล ผลอยู่ได้ประมาณ 6-8 เดือน
—————————————————-
บริเวณที่ทำการรักษา เช่น รักแร้ ไม่มีเหงื่อออกจะเป็นอันตรายหรือไม่
ไม่เป็นอันตราย แต่การที่ไม่มีเหงื่อออกอาจทำให้รักแร้แห้งเกินไปจนเกิดการเสียดสีกันได้ง่าย สามารถแก้ไขได้โดยการทาแป้งหรือครีมเพื่อลดการเสียดสี
—————————————————-
กรณีไม่ได้มีเหงื่อออกมากผิดปกติ สามารถรักษาได้หรือไม่ มีผลเสียหรือไม่
สามารถรับการรักษาได้อย่างปลอดภัย และไม่มีผลข้างเคียงใดๆ โดยความร้อนจากคลื่นวิทยุจะไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อโดยรอบแต่จะส่งผลต่อต่อมเหงื่อโดยตรง
—————————————————-
การรักษากลิ่นตัวจะหายถาวรหรือไม่ มีโอกาสกลับมามีกลิ่นตัวอีกหรือไม่
การรักษาไม่สามารถทำให้กลิ่นตัวหายถาวร แต่ช่วยให้กลิ่นตัวลดลงได้ และท่านสามารถป้องกันการเกิดกลิ่นตัวด้วยการดูแลสุขอนามัยของร่างกาย ใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี และเลี่ยงรับประทานอาหารที่ทำให้เกิดกลิ่นตัว เช่น กระเทียม หัวหอม เครื่องเทศ แอลกอฮอล์ เป็นต้น
—————————————————-
เหงื่อที่มือ และเท้าออกเยอะ สามารถรักษาได้หรือไม่
สามารถรักษาได้ โดยปกติ Ultra Dry ช่วยลดเหงื่อที่ออกมากผิดปกติได้ทั้งที่รักแร้, ฝ่ามือ, ฝ่าเท้า

หัตถการของศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์