เทคโนโลยี3มิติเพื่อศัลยกรรมใบหน้า(Rapid Prototyping)

ปัจจุบันวงการศัลยกรรมปรับรูปหน้าได้นำเทคโนโลยี Rapid Prototyping หรือ เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว 3 มิติมาใช้สร้างกระดูกเทียมในการผ่าตัดเสริมสร้างใบหน้าซึ่งกระดูกเทียมที่ได้จะมีขนาดและรูปทรงที่สอดรับกับโครงสร้างใบหน้าได้เป็นอย่างดี ลดระยะเวลาในการผ่าตัดและดมยาสลบ บอบช้ำน้อย ฟื้นตัวเร็ว ทำให้การผ่าตัดปรับโครงสร้างใบหน้ามีประสิทธิผลและความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

ทำความรู้จักเทคโนโลยี Rapid Prototyping

Rapid Prototyping หรือ เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว คือ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการผลิตกระดูกเทียมในการทำศัลยกรรมผ่าตัดเสริมสร้างใบหน้า โดยการส่งข้อมูลภาพถ่ายเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) บริเวณศีรษะและใบหน้าของคนไข้เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการวิเคราะห์โครงสร้างกระดูกใบหน้าที่มีความผิดปกติ และออกแบบกระดูกเทียมในระบบ 3 มิติ (3D) จากนั้นจึงส่งข้อมูลที่ได้เข้าเครื่องพิมพ์วัสดุ 3 มิติเพื่อผลิตกระดูกเทียม โดยเครื่องนี้จะสร้างกระดูกเทียมขึ้นมาทีละชั้นๆ จากด้านล่างขึ้นด้านบน จนกระทั่งได้ชิ้นงานที่มีขนาด รูปร่าง และรายละเอียดต่างๆ เป็นไปตามต้นแบบในคอมพิวเตอร์ และเป็นชิ้นงานเฉพาะของคนไข้รายนั้นๆ

การผ่าตัดด้วยเทคโนโลยี Rapid Prototyping
ดีกว่าแบบเดิมอย่างไร

  • เนื่องจากคนไข้สามารถเห็นภาพจำลองผลการผ่าตัดได้แบบเสมือนจริง จึงช่วยทำให้ความเข้าใจระหว่างแพทย์กับคนไข้ รวมถึงญาติคนไข้ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
  • ช่วยให้แพทย์วางแผนการผ่าตัดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เนื่องจากสามารถศึกษาหรือวิเคราะห์ตำแหน่งที่จะรักษาได้อย่างละเอียดจากระบบ 3 มิติ (3D) ในคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะในรายที่การผ่าตัดมีความซับซ้อน
  • เนื่องจากไม่ต้องผ่าตัดนำกระดูกซี่โครงหรือกระดูกเชิงกรานมาเหลาเพื่อทำกระดูกเทียม ดังนั้น คนไข้จึงไม่ต้องเจ็บตัวหลายที่
  • แพทย์ไม่ต้องเหลากระดูกเทียมด้วยมือ จึงช่วยลดระยะเวลาในการผ่าตัดและดมยาสลบ ทำให้ลดความเสี่ยงในระหว่างการผ่าตัดลงได้มาก บอบช้ำน้อย ฟื้นตัวเร็วมากขึ้น
  • กรณีต้องใช้วัสดุฝังใน เช่น สกรู, แผ่นดามกระดูก แพทย์สามารถออกแบบหรือทดลองจัดวางวัสดุฝังในบนกระดูกเทียมได้ก่อนทำการผ่าตัดจริง ซึ่งหากไม่เหมาะสมก็สามารถปรับแก้ได้ จึงช่วยลดระยะเวลาการผ่าตัดจริงลงได้
  • ผลการผ่าตัดมีคุณภาพสูงกว่าเดิมมาก เนื่องจากสามารถผลิตกระดูกเทียมที่มีรายละเอียดน้อยไปจนถึงกระดูกเทียมที่มีความซับซ้อนมากๆ ได้
  • ช่วยเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในการผ่าตัด จึงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไข้ได้มากขึ้น

ขั้นตอนการผ่าตัดด้วย Rapid Prototyping

แพทย์จะทำการตรวจดูความผิดปกติเบื้องต้นด้วยมือและตาเปล่า พร้อมทำการเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เพื่อดูความผิดปกติของกะโหลกศีรษะและโครงสร้างกระดูกใบหน้าว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน อย่างไร จากนั้นจึงส่งข้อมูลภาพถ่ายเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบกระดูกเทียมในระบบ 3 มิติ (3D) และเข้าสู่ขั้นตอนของการผลิตกระดูกเทียม

เมื่อได้กระดูกเทียมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แพทย์จะทำการตรวจร่างกาย ตรวจเลือด ฆ่าเชื้อกระดูกเทียม ดมยาสลบ และทำการผ่าตัดนำชิ้นงานกระดูกเทียมใส่เข้าไปในโครงกระดูกบริเวณใบหน้า เพื่อแก้ไขรูปหน้าที่ไม่ได้สัดส่วนสวยงาม โดยระยะเวลาในการผ่าตัดขึ้นกับระดับความผิดปกติของใบหน้าคนไข้ ในรายที่มีชิ้นงานซับซ้อนอาจใช้เวลาในการผ่าตัดมากขึ้นตามความเหมาะสม

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม
Show Buttons
Hide Buttons