chat

โปรแกรมตรวจสุขภาพ : Basic

ถึงแม้ว่าวัยรุ่นจะยังเป็นวัยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพเหมือนคนที่มีอายุมาก แต่การตรวจสุขภาพนับเป็นการตรวจคัดกรองโรคและเป็นการเตรียมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพร้อมก้าวสู่วัยทำงาน โดยวัยนี้จะเน้นตรวจร่างกายทั่วไป การซักประวัติเพื่อวินิจฉัยความเสี่ยงของโรคต่างๆ และตรวจหาความผิดปกติต่างๆ


การเตรียมตัว

  • แนะนำให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ
  • งดอาหาร และเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้) เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ถูกต้องมากที่สุด
  • ควรงดดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนตรวจสุขภาพ
  • สุภาพสตรีควรมาตรวจในช่วง 7 ถึง 14 วัน หลังหมดประจำเดือน

หัตถการของศูนย์ตรวจสุขภาพ

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม