chat

โปรแกรมตรวจสุขภาพ : Advance

วัยกลางคนนับเป็นช่วงที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดเจน เพื่อเป็นการคัดกรองสิ่งผิดปกติที่อาจแอบซ่อนอยู่ จึงควรตรวจสุขภาพที่เหมาะกับช่วงวัยให้มากขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่การตรวจร่างกายทั่วไป การตรวจการทำงานและหาความผิดปกติต่างๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ยังมีการตรวจเพิ่มเติมให้เหมาะกับช่วงวัย เช่น การตรวจสมรรถภาพหัวใจ และการตรวจหามะเร็งเต้านม


การเตรียมตัว

  • แนะนำให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ
  • งดอาหาร และเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้) เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ถูกต้องมากที่สุด
  • ควรงดดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนตรวจสุขภาพ
  • ควรเข้ารับการตรวจในช่วงเช้า เพื่อไม่ให้ร่างกายอิดโรย เนื่องจากการอดอาหารนานเกินไป
  • สุภาพสตรีควรมาตรวจในช่วง 7 ถึง 14 วัน หลังหมดประจำเดือน
  • สำหรับสุภาพสตรี การตรวจ Mammogram ควรงดทาโลชั่นที่เต้านม และงดทาแป้งหรือโรลออนบริเวณรักแร้ ในวันที่เข้ารับการตรวจ

หัตถการของศูนย์ตรวจสุขภาพ

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม