chat

โปรแกรมตรวจสุขภาพ : Active

วัยทำงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเอง ทำให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง การตรวจสุขภาพในวัยทำงาน จะตรวจพื้นฐานเดียวกับช่วงวัย 20 ปีขึ้นไป เพียงแต่มีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับช่วงวัยและเพศ เช่น การตรวจหาระดับไขมันในเลือด ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด และยังมีการตรวจเพิ่มเติม เช่น ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนบน ตรวจมะเร็งปากมดลูก และตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนล่าง


การเตรียมตัว

  • แนะนำให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ
  • งดอาหาร และเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้) เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ถูกต้องมากที่สุด
  • ควรงดดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนตรวจสุขภาพ
  • สุภาพสตรีควรมาตรวจในช่วง 7 ถึง 14 วัน หลังหมดประจำเดือน

หัตถการของศูนย์ตรวจสุขภาพ

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม