Anti-Aging Medicine ศาสตร์ใหม่ทางการแพทย์เพื่อชะลอวัย-ฟื้นฟูสุขภาพ

 

Anti-Aging Medicine ศาสตร์ใหม่ทางการแพทย์เพื่อชะลอวัย-ฟื้นฟูสุขภาพ

 

 


 


          เมื่อคนเราอายุมากขึ้นย่อมมีความเสื่อมเกิดขึ้นในร่างกาย และตามมาด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่เกิดจากความเสื่อมโทรมของร่างกายเริ่มตั้งแต่ อ่อนเพลีย ประสิทธิภาพการทำงานลดลง เหนื่อยง่าย ต้องการพักผ่อนมากกว่าเดิม รู้สึกไม่มีพลังงาน ไม่มีสมาธิในการทำงาน มีอารมณ์ไม่คงที่ หงุดหงิดง่าย ซึมเศร้า หรือเครียดได้ง่าย มีการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย กล้ามเนื้อลดลง มีไขมันสะสมมากขึ้น กระดูกบางลง และนำไปสู่โรคที่เกิดจากความเสื่อมต่าง ๆ อาทิ

สมองเสื่อม อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน

  ๐ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง

โรคมะเร็ง

หย่อนสมรรถภาพทางเพศ ฯลฯ

ความเสื่อม ความร่วงโรยตามวัย โรคที่ไม่พึงปรารถนาต่าง ๆ เราทุกคนไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่คงเป็นไปได้ยาก ดังนั้น สิ่งที่น่าจะทำได้ก็คือ ยืดเวลาการเกิดออกไปให้นานที่สุด ด้วยเหตุนี้วงการแพทย์จึงหันมาสนใจศาสตร์ของการชะลอวัย Anti-Aging Medicine โดยนำ วิธีการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมาช่วยยืดอายุทำให้ร่างกายอ่อนเยาว์ กระชุ่มกระชวยและลดการเกิดโรคต่าง ๆ

Anti-Aging Medicine

เป็นการรักษาเฉพาะทางที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา และเริ่มเป็นที่กล่าวขานถึงกันมากขึ้นในบ้านเรา มีหลักการสำคัญ คือ

1. เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง

2. ป้องกันโรคที่เกิดจากความชราหรือความเสี่ยมของร่างกาย

3. เน้นการแพทยืแบบองค์รวม ดูแลผู้ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจไม่แยกส่วนเป็นอวัยวะต่าง ๆ

บริการของศูนย์การแพทย์ชะลอวัย โรงพยาบาลยันฮี

  ๐ การให้คำปรึกษาและแนะนำรายละเอียด แบบเฉพาะบุคคลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผสมผสานการรักษาโดยยึดหลักที่ว่า สภาพร่างกายของ
แต่ละคนมีความจำเพาะต่างกัน ดังนั้น วิธีการรักษาจะต้องปรับให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

การให้บริการต่าง ๆ โดยมีผู้ชำนาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาวิชาร่วมกันดูแลผู้ป่วย การรักษาจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างแพทย์ผู้รักษา และตัวผู้เข้ารักษาบำบัดเอง โดยแพทย์มีหน้าที่ในการวางแนวทางรักษาซึ่งมีอยู่มากมายหลายวิธี ให้เข้ากับผู้ป่วยแต่ละรายและผู้ป่วยมีหน้าที่ปฏิบัติตัวตามแนวทางนั้น

ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทันสมัยในการตรวจสภาวะของร่างกาย เช่น สภาวะการอักเสบในร่างกาย การตรวจหาสารต้านอนุมูลอิสระ  (Antioxidant) การตรวจหาระดับฮอร์โมน (Hormone) ในร่างกายเพื่อวางแผนการให้การรักษา

  ๐ การรักษาเริ่มตั้งแต่การให้คำแนะนำในการรับ ประทานอาหาร การออกกำลังกาย การดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง รวมทั้งการให้การรักษาด้วยวิตามิน  แร่ธาตุ สารอาหาร สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) และฮอร์โมน (Hormone)

  ๐ การร่วมวางแผน พร้อมติดตามอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการตรวจและการรักษาต่าง ๆ เหล่านี้ทุกขั้นตอน ทาง รพ.ยันฮี ได้จัดทีมสุขภาพที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ ประกอบด้วยแพทย์ที่ได้รับการศึกษาทางด้านการชะลอวัย (Anti-Aging Medicine) แพทย์ที่ปรึกษาเฉพาะทาง พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักโภชนาการ เป็นต้น ซึ่งแพทย์และเจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพทุกท่านจะร่วมกันดูแลสุขภาพของท่านอย่าง ใกล้ชิด และให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมาที่จะเป้นประโยชน์ต่อการรักษา โดยคำนึงถึงความแตกต่างในแต่ละบุคคล

ทำไม Anti-Aging Medicine จึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว?

ทุกคนต่างปรารถนาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่อยากร่วงโรยหรือชราตามสภาพซึ่ง Anti-Aging Medicine ได้เข้ามาช่วยถมช่องว่างตรงนี้ได้

Anti-Aging Medicine เป็นการรวมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเข้ามาใช้ในการยืดอายุ ชะลอความชรา ป้องกันโรคชรา หรือโรคที่เกิดจากความเสื่อมที่เราเคยคิดว่ารักษาไม่ได้ เช่น โรคหัวใจ โรคสมองเสื่อม โรคพาร์กินสัน รวมถึงโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย

Anti-Aging Medicine เป็นแนวทางการรักษาที่มิเพียงให้อายุยืนอย่างเดียว หากแต่ต้องมีสุขภาพที่ดีด้วย โดยใช้แนวทางผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์ทางเลือกที่ปลิดภัย ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างสมดุลทางสุขภาพให้ได้มากที่สุด


 
รพ.ยันฮี ตระหนักดีว่า…
“สุขภาพที่ดี และความอ่อนเยาว์
เป็นพื้นฐานของคุณภาพชีวิตที่ดี
 
และความพร้อมในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข”
จึงได้ เปิดศูนย์การแพทย์ชะลอวัย
(Yanhee Anti-Aging Medical Center)
เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

Show Buttons
Hide Buttons