chat

ไส้ติ่งอักเสบ

‘ไส้ติ่งอักเสบ’ เป็นโรคปวดท้องเฉียบพลันที่พบบ่อยที่สุด เกิดได้กับคนทุกเพศวัย พบมาก ช่วงอายุระหว่าง 12-60 ปี อาการแสดงระยะแรกมีความใกล้เคียงกับปวดท้องเฉียบพลันอื่น ทำให้บ่อยครั้งมักได้รับการวินิจฉัยล่าช้า จนมีภาวะแทรกซ้อนเกิดอันตรายได้ การพบแพทย์ เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียด แยกโรคจากอาการปวดท้องอื่น ๆตั้งแต่ระยะแรก จึงมีส่วนช่วย ให้วินิจฉัยโรคได้ถูกต้องและเข้ารับการรักษาได้ทันเวลา

ราคาการรักษาไส้ติ่งอักเสบที่โรงพยาบาลยันฮี

ไส้ติ่งอักเสบคืออะไร?

อาการของไส้ติ่งอักเสบ

การตรวจวินิจฉัยไส้ติ่งอักเสบ

การรักษาไส้ติ่งอักเสบ

การดูแลตัวเองหลังผ่าตัดไส้ติ่ง

Q&A หลากคำถาม มีคำตอบ เกี่ยวกับไส้ติ่งอักเสบ

ไส้ติ่งอักเสบคืออะไร?

ไส้ติ่งอักเสบ

‘ไส้ติ่ง’ เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของทางเดินอาหาร ลักษณะเป็นท่อปลายตันยาวประมาณ 3-4 นิ้ว แยกออกมาจากบริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนต้น ตำแหน่งอยู่บริเวณท้องน้อยด้านขวา หน้าที่ของไส้ติ่งยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าอาจมีหน้าที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน และสะสมเชื้อแบคทีเรียที่ช่วยในระบบการย่อยอาหาร การอักเสบของไส้ติ่งเป็นผลมาจากการอุดตันของรูท่อไส้ติ่ง อาจเกิดจากอาหารที่กินเข้าไปกลายเป็นอุจจาระแข็งตัว หรือภาวะต่อมน้ำเหลืองโตบริเวณดังกล่าว ทำให้แรงดันในไส้ติ่งสูงขึ้น เกิดการสะสมของแบคทีเรียและอักเสบในที่สุด นอกจากนี้ ยังเกิดจากการอุดตันของสิ่งแปลกปลอม ก้อนเนื้องอก หนอนพยาธิได้เช่นกัน หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ความรุนแรงของโรคจะมากขึ้นจนผนังไส้ติ่งเน่าและแตก ส่งผลให้เชื้อโรคแพร่กระจายเป็นอันตรายถึงชีวิต

อาการของไส้ติ่งอักเสบ

ระยะแรกอาจรู้สึกคลื่นไส้ พะอืดพะอม เบื่ออาหาร ต่อมาเริ่มมีอาการปวดท้อง ซึ่งคล้าย คลึงกับปวดท้องทั่วไป บอกตำแหน่งได้ไม่แน่นอน อาจทำให้การวินิจฉัยผิดพลาดได้ บ้างปวด แน่นบริเวณลิ้นปี่, ปวดถี่คล้ายโรคกระเพาะ, ปวดรอบสะดือตื้อ ๆ ตลอดเวลา, ปวดบีบ ๆ คลาย ๆ แบบท้องเสีย เหมือนยังถ่ายไม่สุด แต่ถ่ายแล้วไม่ค่อยมีอะไรออกมา สังเกตได้ว่า อาการจะแตกต่างกับภาวะท้องเสียที่ถ่ายเป็นน้ำ ต่อมาจะเริ่มปวดบริเวณด้านล่างขวา หากอัก เสบมากขึ้นจะเริ่มเจ็บมากขึ้นเมื่อมีการขยับตัว เดิน ไอ จาม ผู้ป่วยมักเดินตัวงอเพื่อไม่ให้ไส้ติ่ง สัมผัสกับหน้าท้อง บางกรณีอาจปวดบริเวณนี้เลยตั้งแต่แรก

ไส้ติ่งอักเสบ2

หากยังไม่ได้รับการรักษา ไส้ติ่งจะมีการอักเสบและติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จนไส้ติ่งอาจแตก ทะลุ ทำให้มีการติดเชื้อในโพรงช่องท้อง ผู้ป่วยจะมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือด เช่น ไข้สูง ปากแห้ง คอแห้ง อ่อนเพลียอย่างมาก การทานยารักษาตามอาการไม่ทำให้หายได้

อาการของไส้ติ่งอักเสบ

เมื่อปวดท้องนานเกิน 6 ชั่วโมง ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างเร่งด่วน

  • แพทย์จะซักประวัติผู้ป่วย ตรวจร่างกาย ตรวจสัญญาณชีพ และตรวจเม็ดเลือด มักพบว่า มีปริมาณเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ บ่งบอกถึงอาการติดเชื้ออักเสบ
  • ตรวจปัสสาวะหาเม็ด เลือดแดงและเม็ดเลือดขาว เพื่อแยกโรคอื่น ๆ รวมทั้งดูภาวะ ขาดสมดุลน้ำในร่างกาย
  • ตรวจเอกซเรย์ เช่น ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT-Scan ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound Upper Abdomen) ตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เพื่อแยกโรคอื่น ๆ หรือประกอบการวินิจฉัยและดูภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ

การรักษาไส้ติ่งอักเสบ

การรักษาไส้ติ่งอักเสบจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัด มีทั้งการผ่าตัดเปิดหน้าท้องและ ผ่าตัดเพื่อเอาไส้ติ่งออกผ่านทางกล้อง มีข้อดีของการผ่าตัดผ่านกล้องตรงที่เห็นไส้ติ่ง ได้ชัดเจน เจ็บแผลน้อยกว่า ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการผ่าตัด ปัจจุบัน มีการนำเทคโนโลยี 3D มาใช้ โดยผ่าตัดผ่านทางกล้องแผลเล็ก 3 มิติ (Advanced 3D Laparoscopic Surgery) ที่ปลายกล้องผ่าตัดมี 2 เลนส์ ทำให้เห็นระยะความลึกของอวัยวะ ที่กำลังจะผ่าตัดแบบ 3 มิติ (3D) โดยแพทย์จะสวมแว่น 3 มิติขณะผ่าตัด ช่วยให้แพทย์เห็น อวัยวะภายในชัดเจน ลดผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น และช่วยให้ผลการผ่าตัดประสบความสำเร็จ

กรณีที่ไส้ติ่งเกิดภาวะแทรกซ้อนเป็นฝีหนอง แพทย์จะวินิจฉัยด้วยการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT – Scan และนำมาวางแผนการรักษาร่วมกับผู้ป่วยและญาติต่อไป

การดูแลตัวเองหลังผ่าตัดไส้ติ่ง

หลังผ่าตัดผู้ป่วยควรรับประทานอาหารอ่อนและย่อยง่ายในช่วงแรก หลีกเลี่ยงอาหารที่อาจ ทำให้ท้องเสีย พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ พบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามผล กรณีพบสิ่งผิด ปกติควรรีบพบแพทย์ทันที เช่น ไข้สูง ถ่ายเหลว ปวดท้องรุนแรง แผลมีอาการบวมแดง

ดูแลไส้ติ่งอักเสบ2

ราคาการรักษา‘ไส้ติ่งอักเสบ’ ที่โรงพยาบาลยันฮี

ตัดไส้ติ่งแตกทะลุอักเสบทั่วท้อง

แพทย์เป็นผู้ประเมิน

ตัดไส้ติ่งผ่านกล้อง (พักรพ. 2 คืน)

120,000 บาท

ผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ (พัก รพ.ไม่เกิน 3 คืน)

59,000 บาท

ผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ (กรณีคิดค่าใช้จ่ายตามจริง)

60,000-70,000 บาท

ผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
(พัก รพ.ไม่เกิน 3 คืน)

59,000 บาท

Q&A หลากคำถาม มีคำตอบ เกี่ยวกับไส้ติ่งอักเสบ

ถาม
ตอบ

การผ่าตัดไส้ติ่งด้วยวิธีส่องกล้องมีระยะพักฟื้นนานไหม

หลังผ่าตัดหากไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ ผู้ป่วยมักพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ระหว่าง 1-2 วัน จากนั้นสามารถทำกิจวัตรประจำวันเบาๆได้ โดยทั่วไปสามารถ ทำกิจกรรมได้ตามปกติภายใน 1 สัปดาห์

ถาม
ตอบ

ข้อจำกัดของการผ่าตัดไส้ติ่งด้วยการส่องกล้องมีอะไรบ้าง

กรณีไส้ติ่งอักเสบรุนแรง หรือเนื้อเยื่อข้างเคียงติดกัน การผ่าตัดส่องกล้อง อาจไม่สามารถทำได้

ถาม
ตอบ

ผลข้างเคียงหลังผ่าตัดไส้ติ่งมีอะไรบ้าง

หลังผ่าตัดผู้ป่วยอาจมีอาการท้องอืด รับประทานอาหารได้น้อยลงภายใน 1-2 วัน กรณีไส้ติ่งแตก แพทย์ต้องใช้น้ำเกลือล้างทำความสะอาดในช่องท้อง ร่วมกับใส่ สายระบายเพื่อดักเชื้อที่ยังหลงเหลืออยู่ออกจากร่างกาย ร่วมกับการให้ยาฆ่าเชื้อ ที่ได้ผลต่อเชื้อ ซึ่งจะทราบได้จากการเพาะเชื้อ กรณีที่เชื้อดื้อยาอาจต้องได้รับ ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดนานขึ้น ทำให้ต้องพักฟื้นในโรงพยาบาลนานประมาณ 3-7 วัน อาการข้างเคียงจากการได้รับยาฆ่าเชื้อติดต่อกันหลายวันอาจพบอาการ ท้องเสีย ถ่ายเหลวได้ ภาวะแทรกซ้อนอาจเกิดจากการผ่าไส้ติ่งบริเวณที่มีแบค ทีเรียปนเปื้อน ซึ่งเกิดขึ้นได้น้อยมากประมาณร้อย  2-3 ในผู้ที่ผ่าตัดแบบเปิด และเพียง 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นกรณีผ่าตัดผ่านกล้อง

ถาม
ตอบ

มีวิธีป้องกันไม่ให้เป็นไส้ติ่งอักเสบหรือไม่?

ยังไม่มีวิธีป้องกันไส้ติ่งอักเสบได้ พบว่าผู้ที่นิยมรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูง เช่น ผักและผลไม้ จะมีอัตราการเป็นไส้ติ่งอักเสบน้อยกว่าผู้ที่รับประทานผัก ผลไม้น้อย

แพทย์ผู้เขียนบทความ

แพทย์ประจำศูนย์รักษาโรคทั่วไป

เพิ่มเติม

หัตถการของศูนย์รักษาโรคทั่วไป