chat

ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ซึ่งพบได้ในคนทุกเพศ ทุกวัย สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า อินฟลูเอนซาไวรัส (Influenza Virus) ซึ่งติดต่อโดยการไอ จาม หรือหายใจรดเอาเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะผู้ป่วย หรือโดยการสัมผัสถูกมือหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อ

อาการเริ่มด้วยอาการไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมาก อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดศีรษะ อาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นทันทีทันใด หรืออาจจะมีอาการคัดจมูก น้ำมูกใส ไอแห้งๆ ถ่ายเหลว โดยอาการมักดีขึ้นและหายได้ใน 1 สัปดาห์ แต่บางคนอาจมีอาการนานกว่านั้น หรือมีอาการอ่อนเพลียต่อเนื่องอีกหลายสัปดาห์ แม้อาการอื่นจะหายหมดแล้ว

ค่ารักษา

กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีน

การฉีดวัคซีนปังกันไข้หวัดใหญ่

ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อย ได้แก่ ไซนัสอักเสบ, หูชั้นกลางอักเสบหูชั้นในอักเสบหลอดลมอักเสบ ส่วนภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ คือ “ปอด อักเสบ” เนื่องจากพบมีอันตรายถึงชีวิตได้บ่อย

กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีน ได้แก่

กลุ่มเสี่ยงไข้หวัดใหญ่
กลุ่มเสี่ยงไข้หวัดใหญ่
กลุ่มเสี่ยงไข้หวัดใหญ่
กลุ่มเสี่ยงไข้หวัดใหญ่
กลุ่มเสี่ยงไข้หวัดใหญ่
กลุ่มเสี่ยงไข้หวัดใหญ่

การระบาดของไข้หวัดใหญ่พบได้เป็นประจำทุกปี ดังนั้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้ได้ผลดี จึงควร “ฉีดวัคซีน” ป้องกันเป็นประจำทุกปี องค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ผู้ที่ต้องการลดความเสี่ยงใน การเป็นไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่ รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีโอกาสได้รับเชื้อสูง การฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันไว้ก่อนสามารถป้องกัน และลดความรุนแรงของโรคลงได้ ซึ่งปัจจุบันวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ได้มีการพัฒนาให้สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ถึง 4 สายพันธุ์

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ป้องกันไข้หวัดใหญ่

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไม่ต้องมีการเตรียมตัวใด ๆ หลังฉีดร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ และสามารถป้องกันได้ภายใน 2-3 สัปดาห์หลังฉีด และอาจอยู่ได้นานประมาณ 8 เดือน-1 ปี โดยทั่วไปวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกัน โรคได้ร้อยละ 40-60 หรือหากเป็นโรคอาการของโรคมักไม่รุนแรง

ป้องกันไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ในเด็กตั้งแต่อายุ 6 เดือน ขึ้นไป โดยทั่วไปเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปีถ้าไม่เคยฉีดมาก่อน ในปีแรกให้ฉีด 2 เข็มห่างกัน 1 เดือน หลังจากนั้นให้ฉีดเข็มเดียวในแต่ละปี สำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่ฉีดปีละครั้ง

ป้องกันไข้หวัดใหญ่

คนที่ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไม่มีทางเป็นโรคจากวัคซีนที่ฉีดเข้าไป เนื่องจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในวัคซีนนั้นถูกทำลายหมด ส่วนอาการข้างเคียงอาจเกิดขึ้นได้บ้าง สำหรับอาการเฉพาะที่ก็จะมี แดง, ปวด,บวม และตุ่มนูน ส่วนอาการทางร่างกายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น มีไข้, รู้สึกไม่สบายตัว,สั่น, ล้า, ปวดศีรษะ, เหงื่อออก, ปวดกล้ามเนื้อและข้อ ซึ่งอาการต่าง ๆ เหล่านี้มักหายได้เองภายใน 1-2 วัน โดยไม่ต้องรับการรักษา

ป้องกันไข้หวัดใหญ่

ส่วนอาการแพ้รุนแรงที่เป็นอันตรายต่อชีวิตนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก แต่ก็ไม่ควรประมาท หากเคยมีประวัติแพ้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่เคยฉีดมาก่อน มีอาการแพ้ไข่อย่างรุนแรง หรือเจ็บป่วยมีไข้สูง ติดเชื้ออย่างเฉียบพลัน ควรเลื่อนการฉีดออกไปและปรึกษาแพทย์เพื่อความปลอดภัย

ค่ารักษา

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

770 บาท / เข็ม ราคาไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล

ค่ารักษา

เพิ่มเติม
การรักษา ราคา(บาท)
อัตราค่ารักษาพยาบาล แพทย์ที่ทำการรักษาเป็นผู้ประเมิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1723
การรักษา
อัตราค่ารักษาพยาบาล แพทย์ที่ทำการรักษาเป็นผู้ประเมิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 1723

หัตถการของศูนย์อายุรกรรม

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม