โรคฟันผุ (Sterptococcus mutans)

โรค ฟันผุ คือ โรคที่มีเนื้อฟันถูกทำลายไป โดยมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียย่อยแป้ง และน้ำตาลบนแผ่นคราบอาหารที่ติดอยู่บนผิวฟัน และผลิตกรดมาทำลายเนื้อฟัน
                                                                
 
 
เราจะสังเกตว่าเกิดฟันผุได้อย่างไร
          ฟัน ผุในระยะแรก จะเริ่มเห็นจุดขาวขุ่นหรือจุดสีดำบนผิวฟัน ต่อมาเนื้อฟันจะค่อยๆถูกทำลายจนกระทั่งเป็นโพรง อาจมีอาการเสียวฟันขณะทานอาหาร เช่น ของหวานและของเย็น หรือมีเศษอาหารเข้าไปติดและหากปล่อยทิ้งไว้ การผุจะลุกลามขึ้น หากฟันผุลึกถึงประสาทฟันอาจมีอาการปวดฟัน เนื่องจากมีการอักเสบของเนื้อเยื่อโพรงประสาท
         ดังนั้นเราจึงควรไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือน เพื่อจะได้ตรวจพบฟันผุได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก บางกรณีมีความจำเป็นต้องถ่ายเอ็กซเรย์ในช่องปากเพื่อตรวจหารอยผุบริเวณซอก ฟันหรือใต้ขอบวัสดุอุดเดิมที่ตรวจพบด้วยวิธีปกติได้ยาก
 
การรักษา  
          โรค ฟันผุ รักษาได้ด้วยการอุดฟันด้วยวัสดุอุดฟัน เช่น วัสดุอุดโลหะผสมเงินที่เรียกว่า “อมัลกัม” หรือวัสดุอุดสีเหมือนฟันที่เรียกว่า “คอมโพสิต” การเลือกใช้วัสดุอุดฟันขึ้นกับขนาดความลึก และตำแหน่งของโพรงฟัน ในกรณีที่ฟันผุมากจนถึงโพรงประสาทฟันจะไม่สามารถอุดฟันได้ จำเป็นต้องรับการรักษารากฟันก่อนที่จะอุดฟันหรือครอบฟันต่อไป

การป้องกันโรคฟันผุ ทำได้อย่างไร
  1. การ ทำความสะอาดช่องปาก โดยการแปรงฟันให้สะอาดและการใช้ไหมขัดฟันช่วยทำความสะอาดบริเวณซอกฟัน ควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งทุกวัน และใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
  2. หลีก เลี่ยงการรับประทานขนมต่างๆ ที่มีรสหวาน ลูกอม ขนมที่เหนียวติดฟัน เมื่อทานอาหารเหล่านี้ให้พยายามทานในมื้ออาหารแทนที่จะกินอาหารว่างบ่อยๆ และควรทำความสะอาดฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร
  3. ใน คนที่มีหลุมร่องฟันลึก ซึ่งเสี่ยงต่อการผุได้ง่าย ควรทำการเคลือบหลุมร่องฟัน เพื่อป้องกันไม่ให้เศษอาหารและคราบจุลินทรีย์เข้าไปติดและสามารถแปรงฟันทำ ความสะอาดได้ง่ายขึ้น
  4. ในกรณีที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ เช่น หลังการทำศัลยกรรมช่องปาก แนะนำให้ใช้ยาบ้วนปากเพื่อลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์
  5. พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือน

ค่ารักษา

เพิ่มเติม
การรักษา ราคา(บาท)
อุดฟัน อมัลกัม 1-4 ด้าน ซี่ละ 800-2,200 บาท
อุดฟัน อมัลกัม 4 ด้านขึ้นไป ซี่ละ 2,200 บาท
อุดฟัน สีเหมือนฟัน 1-4 ด้าน ซี่ละ 900-2,400 บาท
อุดฟัน สีเหมือนฟัน 4 ด้าน ขึ้นไป ซี่ละ 2,400 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุชั่วคราว ซี่ละ 200 บาท
อุบัติเหตุซ่อมฟันหักโดนการอุด ซี่ละ 2,500 บาท
อุบัติเหตุซ่อมฟันหักโดยการครอบฟันชั่วคราว ซี่ละ 1,500 บาท
อุบัติเหตุซ่อมฟันหักโดย Composite Splint with Archwire ครั้งละ 3,000 บาท
อุดปิดช่องฟันห่าง ช่องละ 3,000 บาท
รื้อปิดช่องฟันห่าง ช่องละ 500 บาท
ฟันปลอมทั้งปาก ฐานพลาสติก บน-ล่าง 22,000 บาท
ฟันปลอมทั้งปาก กรณีทำเฉพาะฟันบนหรือฟันล่าง ชิ้นละ 12,000 บาท
ฟันปลอมถาวรถอดได้ ฐานโลหะ ชิ้นละ 12,000 บาท
ฟันปลอมชั่วคราวถอดได้ ฐานพลาสติก ชิ้นละ 2,500 - 12,000 บาท
ฟันปลอมชั่วคราวถอดได้ ฐานนิ่ม ชิ้นละ 4,000 - 12,000 บาท

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons