chat

คลายกังวลกับโรคไทรอยด์

หลายคนอาจมีญาติหรือคนใกล้ชิดเป็นโรคไทรอยด์ คอพอก คอหอยพอก ไทยรอยด์เป็นพิษ แล้วสงสัยว่า เป็นโรคเดียวกันหรือไม่ รักษาอย่างไร หายขาดหรือไม่ วันนี้เรามาทำความรู้จักกับไทรอยด์กัน

ไทรอยด์คืออะไร

ไทรอยด์ เป็นอวัยวะหนึ่ง อยู่บริเวณลำคอด้านหน้าส่วนล่างใต้ลูกกระเดือก เป็นต่อมไร้ท่อขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายผีเสื้อ ที่มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญในการควบคุมการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย การทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดและอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย หากต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนมากไปน้อยไป จะกระทบการการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย โดยอาจพบว่า คลำใต้ต่อมไทรอยด์โตขึ้น หรือเป็นก้อนร่วมด้วยได้

ประเภทของไทรอยด์

แบ่งประเภทตามการทำงานของต่อมผลิตฮอร์โมนออกมาสู่กระแสเลือด

  1. ผลิตมากเกินไป (เรียกว่า ไทรอยด์เป็นพิษ)
  2. ผลิตตามปกติ
  3. ผลิตน้อยกว่าปกติ (ขาดฮอร์โมน)

กรณีไทรอยด์เป็นพิษ

ทำให้มีอาการใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว เหงื่อออกมาก หงุดหงิดง่าย ผมร่วง นอนหลับยาก ถ่ายอุจจาระบ่อยขึ้น กินจุ แต่น้ำหนักไม่เพิ่มหรือน้ำหนักกลับลดลง บางรายมีตาโปนและคอโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

กรณีไทรอยด์ต่ำ

ขาดฮอร์โมน จะมีอาการท้องผูก อืดแน่นท้อง น้ำหนักเพิ่มง่าย ผิวแห้ง นอกจากการตรวจเลือดดูค่าฮอร์โมนไทรอยด์แล้ว เรายังต้องพิจารณาการตรวจลักษณะรูปร่างของต่อมไทรอยด์ บางคนอาจพบว่า ตนเองมีก้อนนูนบริเวณคอ 1 ก้อน หรือหลายก้อน หรือคอโตใหญ่ขึ้น ซึ่งควรได้รับการตรวจยืนยันและวินิจฉัยโดยแพทย์

การรักษา โรคไทรอยด์

กรณีที่พบอาการผิดปกติ สงสัยว่าจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษ แพทย์จะพิจารณาเจาะเลือด เพื่อดูค่าฮอร์โมน และการตรวจร่างกายดูก้อนไทรอยด์ และอาจพิจารณาการอัลตราซาวนด์ ซึ่งจะทำให้มองเห็นลักษณะก้อนไทรอยด์ได้ละเอียดและชัดขึ้น กรณีที่แพทย์ตรวจพบว่า ต่อมไทรอยด์เป็นพิษหรือไฮเปอร์ไทรอยด์นั้นจะทำให้เกิดอาการดังกล่าวข้างต้นได้ และอาจจะพบก้อนที่บริเวณต่อมหรือไม่พบก้อนก็เป็นได้เช่นกันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

การรักษาส่วนใหญ่ จะเป็นการให้ยารับประทานอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 1-2 ปี รวมทั้งต้องตรวจติดตามระดับฮอร์โมนเป็นระยะ เพื่อให้แพทย์พิจารณา ซึ่งอาจจะค่อยๆ ปรับลดการรับประทานยา จนกระทั่งสามารถหยุดยาได้ และติดตามผลเลือดสักระยะหลังการหยุดยา แต่บางกรณี คนไข้ไม่สามารถใช้ยาด้วยวิธีการกินได้ เช่น แพ้ยารุนแรง หรือกินยานานหลายปีไม่สามารถลดหรือหยุดยาได้ แพทย์อาจพิจาณาการให้การักษาด้วยสารรังสีไอโอดีน(การกลืนแร่)แทน หรือพิจารณาผ่าตัดต่อไทรอยด์ โดยพิจารณาจากข้อดี ข้อเสียลักษณะของต่อมไทรอยด์เพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสม

ไทรอยด์ กลายเป็นมะเร็งได้หรือไม่

ไทรอยด์ที่เป็นมะเร็งจะมีลักษณะไม่แตกต่างจากการมีก้อนเนื้อที่ไม่ใช่มะเร็งมากนัก อาจแยกไมได้จากการคลำภายนอกลำคอ เริ่มจากการเป็นก้อนเนื้อบริเวณต่อมไทรอยด์ ขยับขึ้นลงตามการกลืนน้ำลาย และจะเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆ และเพื่อการวินิจฉัย แพทย์จะเจาะเซลล์ไทรอยด์มาตรวจด้วยเข็มขนาดเล็ก และทำอัลตราซาวนด์ ดูลักษณะภายในก้อนว่า มีรายละเอียดรูปร่าง เงาสะท้อน ขอบเขต ปริมาณเลือดมาเลี้ยงหินปูนเป็นอย่างไร มีต่อมน้ำเหลืองข้างเคียงโตหรือไม่

รักษา มะเร็งต่อมไทรอยด์ ทำอย่างไร

เมื่อพบว่า เป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์จริง การรักษาที่ดีที่สุดคือ การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกไป ซึ่งจะอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ว่าจะตัดออกทั้งหมด หรือเลือกตัดข้างใดข้างหนึ่ง และหากพบว่า กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณใด ก็อาจพิจารณาตัดออกด้วยเช่นกัน เพื่อป้องกันการลุกลาม หลังการผ่าตัด อาจมีการใช้การให้สารรังสีไอโอดีน(การกลืนแร่) เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำในอนาคต หลังจากตัดต่อมไทรอยด์ออก มีการกินฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทน

การป้องกัน โรคไทรอยด์

แนะนำรับประทานอาหารทะเล และการปรุงอาหารด้วยเกลือไอโอดีนให้ได้ปริมาณที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดคอหอยพอก ส่วนการป้องกันไม่ให้เกิดโรคไทรอยด์ที่เกิดจากการทำงานผิดปกติของฮอร์โมนหรือมะเร็งไทรอยด์นั้น ยังไม่มีวิธีป้องกันที่ชัดเจน แนะนำให้มาพบแพทย์หากพบความผิดปกติของไทรอยด์จะเป็นการดีที่สุด

ค่ารักษา

เพิ่มเติม
การรักษา ราคา(บาท)
อัตราค่ารักษาพยาบาล แพทย์ที่ทำการรักษาเป็นผู้ประเมิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1723
การรักษา
อัตราค่ารักษาพยาบาล แพทย์ที่ทำการรักษาเป็นผู้ประเมิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 1723

หัตถการของศูนย์อายุรกรรม