ยันฮีเช็คอัพโปรแกรม 1 : สำหรับช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป

ถึงแม้ว่าวัยรุ่นจะยังเป็นวัยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพเหมือนคนที่มีอายุมาก แต่การตรวจสุขภาพนับเป็นการตรวจคัดกรองโรคและเป็นการเตรียมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพร้อมก้าวสู่วัยทำงาน โดยวัยนี้จะเน้นตรวจร่างกายทั่วไป การซักประวัติเพื่อวินิจฉัยความเสี่ยงของโรคต่างๆ และตรวจหาความผิดปกติต่างๆ

Program โปรแกรมตรวจ ชาย หญิง
Physical Examination ตรวจร่างกายโดยแพทย์
Chest X-Ray เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
EKG ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
FBS ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
Cholesterol ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride ตรวจระดับไขมันในเลือด
HDL ตรวจระดับไขมันชนิดดีในเลือด
Creatinine ตรวจการทำงานของไต
SGPT ตรวจการทำงานของตับ
Alk Phosphatase ตรวจการทำงานของตับ
U/A ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด
ราคา 2,850 บาท

หัตถการของศูนย์ตรวจสุขภาพ

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม