ยันฮีเช็คอัพโปรแกรม 6 ตรวจก่อนการวิวาห์

การตรวจร่างกายก่อนวิวาห์เปรียบเสมือนการวางแผนครอบครัวที่สำคัญ เพื่อป้องกันการติดโรคที่สามารถติดต่อกันได้จากคู่สมรส และป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ลูกน้อย ซึ่งพ่อแม่บางคนอาจเป็นพาหะโดยไม่รู้ตัว โดยเริ่มต้นจากการตรวจร่างกายและซักถามประวัติ นอกจากนี้ยังมีการตรวจหาโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งสามารถติดต่อไปยังทารกในครรภ์ได้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติหรือความพิการกับทารก

Program โปรแกรมตรวจ ชาย หญิง
Physical Examination ตรวจร่างกายโดยแพทย์
CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
U/A ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด
Blood Group ABO,Rh factor ตรวจหาหมู่เลือด
RPR ตรวจหาซิฟิลิส
Anti – HIV ตรวจหาเชื้อเอดส์
HBs Ag ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
HBs Ab ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
Hb typing ตรวจหาโรคธาลัสซีเมีย
Rubella lgG ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน
ราคา 3,100 บาท 3,600 บาท

หัตถการของศูนย์ตรวจสุขภาพ

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม