ยันฮีเช็คอัพโปรแกรม 5 : สำหรับช่วงอายุ 55 ปีขึ้นไป

ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งกว่าคนวัยอื่นๆ จึงต้องได้รับการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งเต้านม, มะเร็งตับ, มะเร็งลำไส้ ฯลฯ รวมไปถึงปัญหาเรื่องกระดูกบาง-พรุน ที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจความหนาแน่นของกระดูกเพิ่มเติมด้วย

Program โปรแกรมตรวจ ชาย หญิง
Physical Examination ตรวจร่างกายโดยแพทย์
Chest X-Ray เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
EKG ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
FBS,HbA1C ตรวจหาระดับน้ำตาลและน้ำตาลสะสมในเลือด
Cholesterol ตรวจหาระดับไขมันในเลือด
Triglyceride ตรวจหาระดับไขมันในเลือด
HDL ตรวจหาระดับไขมันชนิดดีในเลือด
LDL ตรวจหาระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือด
Creatinine ตรวจการทำงานของไต
BUN
SGPT ตรวจการทำงานของตับ
SGOT
Alk Phosphatase
Total Bilirubin
Direct Bilirubin
Total Protein
Albumin
Globulin
Uric acid ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด
TSH ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
Stool Occult Blood ตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ
AFP ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
CEA ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้
U/A ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด
Ultrasound : Whole Abdomen ตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง
Bone Densitometer ตรวจความหนาแน่นของกระดูก
ABI ตรวจสมรรถภาพของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
Exercise stress test ตรวจสมรรถภาพของหัวใจ
PSA ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมวก
Mammogram ตรวจมะเร็งเต้านม
Thin Prep + PV ตรวจมะเร็งปากมดลูก
CA125 ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
ราคา 15,200 บาท 18,900 บาท

หัตถการของศูนย์ตรวจสุขภาพ

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม