โปรแกรมตรวจสุขภาพ : สูงวัย 55 ปีขึ้นไป

ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งกว่าคนวัยอื่นๆ จึงต้องได้รับการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งเต้านม, มะเร็งตับ, มะเร็งลำไส้ ฯลฯ รวมไปถึงปัญหาเรื่องกระดูกบาง-พรุน ที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจความหนาแน่นของกระดูกเพิ่มเติมด้วย

การเตรียมตัว

  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ
  • งดอาหาร และเครื่องดื่ม ประมาณ 12 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย) เพื่อให้ผลการตรวจถูกต้องมากที่สุด
  • งดดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนตรวจสุขภาพ
  • ควรเข้ารับการตรวจในช่วงเช้า เพื่อไม่ให้ร่างกายอิดโรย เนื่องจากการงดน้ำ และอาหารมากเกินไป
  • ควรมาตรวจในช่วง 7 ถึง 14 วัน หลังหมดประจำเดือน
  • กรณี “ตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์” โปรดงดเว้นการใส่คอนแทคเลนส์ อย่างน้อย 3 วัน

หัตถการของศูนย์ตรวจสุขภาพ

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม