โปรแกรม 5 : ตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์/ก่อนมีบุตร

โปรแกรม-5
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด U/A
ตรวจหาหมู่เลือด ABO , Rh
ตรวจหาซิฟิลิส VDRL
ตรวจหาเชื้อเอดส์ Anti – HIV
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี  HBs Ab
ตรวจหาโรคธาลัสซีเมีย Hb typing
รายการตรวจเฉพาะคุณสุภาพสตรี
ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน Rubella lgG

ค่ารักษา

เพิ่มเติม
การรักษา ราคา(บาท)
โปรแกรม : 1 สำหรับช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป 2,300 บาท
โปรแกรม : 2 สำหรับช่วงอายุ 30-40 ปี (สุภาพบุรุษ) 5,000 บาท
โปรแกรม : 2 สำหรับช่วงอายุ 30-40 ปี (สภาพสตรี) 5,100 บาท
โปรแกรม : 3 สำหรับช่วงอายุ 41-50 ปี (สุภาพบุรุษ) 7,100 บา
โปรแกรม : 3 สำหรับช่วงอายุ 41-50 ปี (สุภาพสตรี) 8,100 บาท
โปรแกรม : 4 สำหรับช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป (สุภาพบุรุษ) 10,600 บาท
โปรแกรม : 4 สำหรับช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป (สุภาพสตรี) 13,200 บาท
โปรแกรม : 5 ตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์/ก่อนมีบุตร (สุภาพบุรุษ) 2,500 บาท
โปรแกรม : 5 ตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์/ก่อนมีบุตร (สุภาพสตรี) 2,900 บาท
โปรแกรม ตรวจคัดกรองตับอักเสบ 2,100 บาท
โปรแกรม ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับ 3,900 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งแบบครบด้าน (ชาย) 5,600 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งแบบครบด้าน (หญิง) 8,900 บาท
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ 900 บาท
ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ โปรแกรม 1 6,200 บาท
ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ โปรแกรม 2 9,300 บาท
ตรวจคัดกรองโรคกระเพาะอาหาร (โดยการตรวจอุจจาระหาแบคทีเรีย H.PYLORI) โปรแกรม1 700 บาท
ตรวจคัดกรองโรคกระเพาะอาหาร (โดยการตรวจเลือดหา Antibody แบคทีเรีย H.PYLORI) โปรแกรม2 800 บาท
ตรวจคัดกรองโรคกระเพาะอาหาร (โดยการเป่าลมหายใจ) โปรแกรม3 2,900 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 1 2,800 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 2 3,600 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 3 5,600 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 4 9,900 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 5 12,000 บาท
การรักษา
โปรแกรม : 1 สำหรับช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป
2,300 บาท
โปรแกรม : 2 สำหรับช่วงอายุ 30-40 ปี (สุภาพบุรุษ)
5,000 บาท
โปรแกรม : 2 สำหรับช่วงอายุ 30-40 ปี (สภาพสตรี)
5,100 บาท
โปรแกรม : 3 สำหรับช่วงอายุ 41-50 ปี (สุภาพบุรุษ)
7,100 บา
โปรแกรม : 3 สำหรับช่วงอายุ 41-50 ปี (สุภาพสตรี)
8,100 บาท
โปรแกรม : 4 สำหรับช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป (สุภาพบุรุษ)
10,600 บาท
โปรแกรม : 4 สำหรับช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป (สุภาพสตรี)
13,200 บาท
โปรแกรม : 5 ตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์/ก่อนมีบุตร (สุภาพบุรุษ)
2,500 บาท
โปรแกรม : 5 ตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์/ก่อนมีบุตร (สุภาพสตรี)
2,900 บาท
โปรแกรม ตรวจคัดกรองตับอักเสบ
2,100 บาท
โปรแกรม ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับ
3,900 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งแบบครบด้าน (ชาย)
5,600 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งแบบครบด้าน (หญิง)
8,900 บาท
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้
900 บาท
ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ โปรแกรม 1
6,200 บาท
ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ โปรแกรม 2
9,300 บาท
ตรวจคัดกรองโรคกระเพาะอาหาร (โดยการตรวจอุจจาระหาแบคทีเรีย H.PYLORI) โปรแกรม1
700 บาท
ตรวจคัดกรองโรคกระเพาะอาหาร (โดยการตรวจเลือดหา Antibody แบคทีเรีย H.PYLORI) โปรแกรม2
800 บาท
ตรวจคัดกรองโรคกระเพาะอาหาร (โดยการเป่าลมหายใจ) โปรแกรม3
2,900 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 1
2,800 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 2
3,600 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 3
5,600 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 4
9,900 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 5
12,000 บาท

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม
Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons