โปรแกรม 5 : ตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์/ก่อนมีบุตร

โปรแกรม 5
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด U/A
ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด ABO , Rh
ตรวจหาซิฟิลิส VDRL
ตรวจหาเชื้อเอดส์ Anti – HIV
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี  HBs Ab
ตรวจหาโรคธาลัสซีเมีย Hb typing
รายการตรวจเฉพาะคุณสุภาพสตรี
ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน Rubella lgG

ค่ารักษา

เพิ่มเติม
การรักษา ราคา(บาท)
โปรแกรม : 1 สำหรับช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป 2,600 บาท
โปรแกรม : 2 สำหรับช่วงอายุ 30-40 ปี (สุภาพบุรุษ) 5,500 บาท
โปรแกรม : 2 สำหรับช่วงอายุ 30-40 ปี (สภาพสตรี) 5,600 บาท
โปรแกรม : 3 สำหรับช่วงอายุ 41-50 ปี (สุภาพบุรุษ) 7,800 บาท
โปรแกรม : 3 สำหรับช่วงอายุ 41-50 ปี (สุภาพสตรี) 8,000 บาท
โปรแกรม : 4 สำหรับช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป (สุภาพบุรุษ) 12,000 บาท
โปรแกรม : 4 สำหรับช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป (สุภาพสตรี) 14,000 บาท
โปรแกรม : 5 ตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์/ก่อนมีบุตร (สุภาพบุรุษ) 2,800 บาท
โปรแกรม : 5 ตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์/ก่อนมีบุตร (สุภาพสตรี) 3,200 บาท
โปรแกรม ตรวจคัดกรองตับอักเสบ 2,100 บาท

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons