โปรแกรม 4 : สำหรับช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป

โปรแกรม 4
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
เอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-Ray
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FBS
ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Cholesterol
Triglyceride
HDL
LDL
ตรวจการทำงานของไต Creatinine
BUN
ตรวจการทำงานของตับ SGPT
SGOT
Alk Phosphatase
Total Billirubin
Direct Billirubin
Total Protein
Albumin
Globulin
ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด Uric acid
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด U/A
 ตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ  Stool Occult Blood
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง Ultrasound : Whole Abdomen
ตรวจความหนาแน่นของกระดูก Bone Densitometer
ตรวจสมรรถภาพของหัวใจ Exercise stress test
รายการตรวจเฉพาะคุณสุภาพบุรุษ
ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
รายการตรวจเฉพาะคุณสุภาพสตรี
ตรวจหามะเร็งปากมดลูก Thin Prep
ตรวจมะเร็งเต้านม Mammogram

ค่ารักษา

เพิ่มเติม
การรักษา ราคา(บาท)
โปรแกรม : 1 สำหรับช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป 2,600 บาท
โปรแกรม : 2 สำหรับช่วงอายุ 30-40 ปี (สุภาพบุรุษ) 5,500 บาท
โปรแกรม : 2 สำหรับช่วงอายุ 30-40 ปี (สภาพสตรี) 5,600 บาท
โปรแกรม : 3 สำหรับช่วงอายุ 41-50 ปี (สุภาพบุรุษ) 7,800 บาท
โปรแกรม : 3 สำหรับช่วงอายุ 41-50 ปี (สุภาพสตรี) 8,000 บาท
โปรแกรม : 4 สำหรับช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป (สุภาพบุรุษ) 12,000 บาท
โปรแกรม : 4 สำหรับช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป (สุภาพสตรี) 14,000 บาท
โปรแกรม : 5 ตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์/ก่อนมีบุตร (สุภาพบุรุษ) 2,800 บาท
โปรแกรม : 5 ตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์/ก่อนมีบุตร (สุภาพสตรี) 3,200 บาท
โปรแกรม ตรวจคัดกรองตับอักเสบ 2,100 บาท

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons