ยันฮีเช็คอัพโปรแกรม 4 : สำหรับช่วงอายุ 45-54 ปี

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยทอง อวัยวะและระบบภายในร่างกายย่อมด้อยประสิทธิภาพลงตามวัย จึงมีความจำเป็นต้องเริ่มต้นการตรวจสุขภาพตั้งแต่ การตรวจการทำงานและหาความผิดปกติต่างๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ยังมีการตรวจเพิ่มเติมให้เหมาะกับช่วงวัยที่สามารถแบ่งออกได้ตามเพศ อาทิเช่น การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (ในเพศชาย) และการตรวจหามะเร็งเต้านม รวมถึงการตรวจมะเร็งปากมดลูก (ในเพศหญิง)

Program โปรแกรมตรวจ ชาย หญิง
Physical Examination ตรวจร่างกายโดยแพทย์
Chest X-Ray เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
EKG ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
FBS ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
Cholesterol ตรวจหาระดับไขมันในเลือด
Triglyceride ตรวจหาระดับไขมันในเลือด
HDL ตรวจหาระดับไขมันชนิดดีในเลือด
LDL ตรวจหาระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือด
Creatinine ตรวจการทำงานของไต
BUN
SGPT ตรวจการทำงานของตับ
SGOT
Alk Phosphatase
Total Bilirubin
Direct Bilirubin
Total Protein
Albumin
Globulin
Uric acid ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด
AFP ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
CEA ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้
U/A ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด
 Stool Occult Blood  ตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ
Ultrasound : Whole Abdomen ตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง
Bone Densitometer ตรวจความหนาแน่นของกระดูก
Exercise stress test ตรวจสมรรถภาพของหัวใจ
PSA ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
Thin Prep ตรวจหามะเร็งปากมดลูก
Mammogram ตรวจมะเร็งเต้านม
ราคา 13,000 บาท 16,000 บาท

หัตถการของศูนย์ตรวจสุขภาพ

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม