โปรแกรมตรวจสุขภาพ : วัยกลางคน 45-54 ปี

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยทอง อวัยวะและระบบภายในร่างกายย่อมด้อยประสิทธิภาพลงตามวัย จึงมีความจำเป็นต้องเริ่มต้นการตรวจสุขภาพตั้งแต่ การตรวจการทำงานและหาความผิดปกติต่างๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ยังมีการตรวจเพิ่มเติมให้เหมาะกับช่วงวัยที่สามารถแบ่งออกได้ตามเพศ อาทิเช่น การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (ในเพศชาย) และการตรวจหามะเร็งเต้านม รวมถึงการตรวจมะเร็งปากมดลูก (ในเพศหญิง)

การเตรียมตัว

  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ
  • งดอาหาร และเครื่องดื่ม ประมาณ 12 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย) เพื่อให้ผลการตรวจถูกต้องมากที่สุด
  • งดดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนตรวจสุขภาพ
  • ควรเข้ารับการตรวจในช่วงเช้า เพื่อไม่ให้ร่างกายอิดโรย เนื่องจากการงดน้ำ และอาหารมากเกินไป
  • ควรมาตรวจในช่วง 7 ถึง 14 วัน หลังหมดประจำเดือน
  • กรณี “ตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์” โปรดงดเว้นการใส่คอนแทคเลนส์ อย่างน้อย 3 วัน

หัตถการของศูนย์ตรวจสุขภาพ

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม