โปรแกรม 3 : สำหรับช่วงอายุ 41-50 ปี

โปรแกรม 3
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
เอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-Ray
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FBS
ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Cholesterol
Triglyceride
HDL
LDL
ตรวจการทำงานของไต Creatinine
BUN
ตรวจการทำงานของตับ SGPT
SGOT
Alk Phosphatase
ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด Uric acid
ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด U/A
รายการตรวจเฉพาะคุณสุภาพบุรุษ
ตรวจสมรรถภาพของหัวใจ Exercise stress test
ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen
รายการตรวจเฉพาะคุณสุภาพสตรี
ตรวจหามะเร็งปากมดลูก Thin Prep
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound lower Abdomen
ตรวจมะเร็งเต้านม Mammogram
คุณสุภาพบุรุษ ราคา 7,100 บาท
คุณสุภาพสตรี ราคา 8,100 บาท

 

ค่ารักษา

เพิ่มเติม
การรักษา ราคา(บาท)
โปรแกรม : 1 สำหรับช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป 2,300 บาท
โปรแกรม : 2 สำหรับช่วงอายุ 30-40 ปี (สุภาพบุรุษ) 5,000 บาท
โปรแกรม : 2 สำหรับช่วงอายุ 30-40 ปี (สภาพสตรี) 5,100 บาท
โปรแกรม : 3 สำหรับช่วงอายุ 41-50 ปี (สุภาพบุรุษ) 7,100 บาท
โปรแกรม : 3 สำหรับช่วงอายุ 41-50 ปี (สุภาพสตรี) 8,100 บาท
โปรแกรม : 4 สำหรับช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป (สุภาพบุรุษ) 10,600 บาท
โปรแกรม : 4 สำหรับช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป (สุภาพสตรี) 13,200 บาท
โปรแกรม : 5 ตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์/ก่อนมีบุตร (สุภาพบุรุษ) 2,500 บาท
โปรแกรม : 5 ตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์/ก่อนมีบุตร (สุภาพสตรี) 2,900 บาท

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons