โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงวัย

โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงวัย

“รู้ทัน ป้องกันได้”

ไม่ว่าจะวัยรุ่น คนทำงาน วัยกลางคน หรือผู้สูงอายุก็สามารถมีสุขภาพดีได้ โดยเริ่มต้นจากการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการตรวจหาภาวะความผิดปกติหรือโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งที่เราไม่รู้ตัวมาก่อน เพราะแม้ว่าบางคนจะดูภายนอกว่าเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า คนนั้นจะไม่มีโรคหรือภาวะผิดปกติต่างๆ เพียงเพราะโรคนั้นอาจยังไม่แสดงอาการให้สังเกตเห็น ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใด ก็ควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างละเอียดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่ต้องรอให้เกิดการเจ็บป่วยก่อน

ในการตรวจสุขภาพจะต้องคำนึงถึงการตรวจที่เหมาะสมกับช่วงวัย เพราะแต่ละคนต่างมีปัจจัยที่ไม่เหมือนกันซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของแต่ละคนด้วย เช่น อายุ เพศ สภาพแวดล้อม รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันที่ต่างกันออกไป การตรวจสุขภาพสามารถแบ่งออกเป็น 4 ช่วงวัยได้แก่

วัย 20 ปีขึ้นไป

วัยรุ่นเป็นวัยที่ร่างกายยังมีการพัฒนาและเจริญเติบโต อวัยวะและระบบต่างๆ ภายในร่างกายยังมีความแข็งแรงและสมบูรณ์ค่อนข้างมาก อีกทั้งมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคร้ายแรงค่อนข้างน้อย โดยการตรวจสุขภาพจะเน้นไปที่การตรวจร่างกายทั่วไป การซักถามประวัติเพื่อวินิจฉัยความเสี่ยงของโรคต่างๆ เช่น ในกลุ่มที่มีประวัติการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการตรวจหาความผิดปกติต่างๆ ได้แก่ เอกซเรย์ปอดและหัวใจ, ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (เป็นการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด), ตรวจหาระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด, ตรวจการทำงานของไตและตับ, ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด รวมไปถึงการตรวจสายตา

ถึงแม้ว่าวัยรุ่นจะยังเป็นวัยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพมากมายเหมือนคนที่มีอายุมากกว่า แต่การตรวจสุขภาพก็นับเป็นการตรวจคัดกรองโรคและเป็นการเตรียมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพร้อมก้าวสู่วัยทำงานต่อไปอย่างมีคุณภาพ (ตรวจสุขภาพโปรแกรม 1)

วัย 30-40 ปี

เมื่อเริ่มสู่วัยทำงาน หนุ่มสาวชาวออฟฟิศมักจะประสบปัญหา “โรคออฟฟิศซินโดรม” ซึ่งเป็นโรคที่มักพบในวัยทำงาน สาเหตุก็เกิดจากการทำงานอย่างหนัก ไม่มีเวลาออกกำลังกาย นั่งหน้าคอมพิวเตอร์และนั่งอยู่กับที่นานๆ การรับประทานอาหารที่ไม่เป็นเวลา รวมถึงอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายถูกใช้งานมากพอสมควร จึงทำให้ร่างกายถดถอยเสื่อมโทรม ซึ่งการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 30-40 ปีนั้น จะมีการตรวจพื้นฐานเดียวกับช่วงวัย 20 ปีขึ้นไป เพียงแต่มีการตรวจเพิ่มเติมในรายละเอียดบางส่วนเพื่อให้เหมาะกับช่วงวัยและเพศ อาทิเช่น การตรวจหาระดับไขมันในเลือดแบบครอบคลุมมากขึ้นทั้ง คอเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด์, ไขมันดี (HDL) และไขมันที่ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (LDL) รวมไปถึงการตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด เป็นการตรวจหาค่ายูริคที่หากมีในปริมาณมากเกินไป อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเกาต์ได้

นอกจากนี้ยังมีการตรวจเพิ่มเติมที่ถูกแบ่งจำแนกตามเพศหญิงและชาย อย่างการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชาย รวมไปถึงการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน เพื่อตรวจดูอวัยวะของช่องท้องส่วนบนได้แก่ ตับ ตับอ่อน ม้าม ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ไต และช่องท้องทั่วไป ตลอดจนเส้นเลือดต่างๆ ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ส่วนในผู้หญิงนั้นจะมีการตรวจมะเร็งปากมดลูก และตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่างได้แก่ มดลูก รังไข่ กระเพาะปัสสาวะ ไส้ติ่ง และบริเวณช่องท้องส่วนล่างอื่นๆ

สำหรับวัยที่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงาน จนบางครั้งไม่มีเวลาดูแลตัวเอง ทำให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง และส่งผลต่อหน้าที่การงานที่ไม่มีประสิทธิภาพตามไปด้วย ดังนั้นการตรวจสุขภาพในวัยทำงานนับเป็นการเช็กสมรรถภาพร่างกาย เพื่อความพร้อมในการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ(ตรวจสุขภาพโปรแกรม 2)

วัย 41-50 ปี

เมื่อผ่านการแต่งงานมีครอบครัวมาสักระยะหนึ่งแล้ว ก็จะเริ่มเข้าสู่วัยกลางคน เป็นวัยที่แสดงถึงการสิ้นสุดของวัยเจริญพันธุ์ ทำให้ร่างกายไม่มีการสร้างฮอร์โมนเพศอีก หรือที่เรียกว่า “วัยทอง” นั่นเอง และเป็นวัยที่เตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุต่อไป

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยทอง อวัยวะและระบบภายในร่างกายถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน ก็ย่อมด้อยประสิทธิภาพลงตามวัย จึงมีความจำเป็นต้องเริ่มต้นการตรวจสุขภาพตั้งแต่ การตรวจร่างกายทั่วไป การตรวจการทำงานและหาความผิดปกติต่างๆ ของร่างกาย ทั้งเรื่องปอด, หัวใจ, ระดับไขมันและน้ำตาลในเลือด, ระดับกรดยูริค, การตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งปากมดลูก, การอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง นอกจากนี้ยังมีการตรวจเพิ่มเติมให้เหมาะกับช่วงวัยที่สามารถแบ่งออกได้ตามเพศ อาทิเช่น การตรวจสมรรถภาพหัวใจ (ในเพศชาย) เป็นการตรวจวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขณะออกกำลังกาย และการตรวจหามะเร็งเต้านม (ในเพศหญิง)

ในวัยกลางคน นับเป็นช่วงที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ดังนั้นเพื่อเป็นการคัดกรองสิ่งผิดปกติที่อาจแอบซ่อนอยู่ จึงควรหันมาใส่ใจกับการตรวจสุขภาพที่มีรายละเอียดที่เหมาะกับช่วงวัยให้มากขึ้น (ตรวจสุขภาพโปรแกรม 3)

วัย 51 ปีขึ้นไป

ผู้สูงอายุในวัยนี้มักมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งกว่าคนวัยอื่นๆ จึงต้องได้รับการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งเต้านม, มะเร็งตับ, มะเร็งลำไส้, การตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ (เป็นการตรวจหาติ่งเนื้องอก, แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก, มะเร็งลำไส้) ซึ่งจะสามารถตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง หรือในกรณีที่ตรวจพบโรคแล้ว แพทย์จะสามารถหาวิธีหรือแนวทางการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปได้

ปัญหาสุขภาพผู้สูงวัยต่อมาคือ กระดูกบาง-พรุน โดยเฉพาะในเพศหญิงหลังหมดประจำเดือนจะมีมวลกระดูกน้อยกว่าเพศชายที่มีมวลกระดูกมากกว่า 10-20% สังเกตได้จากอายุมากขึ้น ส่วนสูงลดลง แลดูเตี้ยลง ดังนั้นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป จึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจความหนาแน่นของกระดูกเพิ่มเติมด้วย

นอกจากการตรวจร่างกายทั่วไปแล้ว ช่วงวัยสูงอายุยังต้องได้รับการตรวจในรายละเอียดที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าคนวัยอื่นๆ อย่างการตรวจการทำงานของตับอย่างครอบคลุม เช่น การตรวจหาโปรตีนรวม(ที่สร้างขึ้นจากตับ)ในเลือด, หาค่าโปรตีนที่ช่วยรักษาสมดุลน้ำในร่างกาย, การตรวจหาระดับสารจากการสลายตัวของเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุ และการหาระดับเอนไซม์ที่อยู่ในตับ ซึ่งหากตรวจพบในปริมาณที่สูงอาจส่งผลให้เกิดภาวะตับอักเสบ มะเร็งตับ หรือโรคหัวใจได้ เป็นต้น

ความเสื่อมโทรมของร่างกายในวัยผู้สูงอายุมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ทั้งต่อตนเองและผู้ดูแล ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระที่อาจเกิดขึ้นเมื่อผู้สูงอายุเกิดการเจ็บป่วยร้ายแรง จึงควรหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอและเข้ารับการตรวจสุขภาพตามช่วงวัยเป็นประจำ เพื่อร่างกายที่แข็งแรง และคุณภาพชีวิตที่ดีสมวัย (ตรวจสุขภาพโปรแกรม 4)

การตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์

นอกจากจะมีการตรวจสุขภาพตามช่วงวัยที่เหมาะสมแล้ว สำหรับคู่รักก่อนแต่งงานก็มีความจำเป็นต้องตรวจร่างกายเช่นเดียวกัน เปรียบเสมือนเป็นการวางแผนครอบครัวที่สำคัญ เพื่อป้องกันการติดโรคที่สามารถติดต่อกันได้จากคู่สมรส และป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ลูกน้อย ซึ่งพ่อแม่บางคนอาจเป็นพาหะโดยไม่รู้ตัว เมื่อทั้งคู่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของลูกน้อยในอนาคตอีกด้วย ซึ่งการตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์เริ่มต้นจากการตรวจร่างกายและซักถามประวัติ เช่น ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน ประวัติการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว ประวัติประจำเดือน การตั้งครรภ์ เป็นต้น การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (เพื่อดูภาวะโลหิตจาง), การตรวจหาหมู่เลือด และการตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด

นอกจากนี้ยังมีการตรวจหาโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งสามารถติดต่อไปยังทารกในครรภ์ได้อาทิ ตรวจหาซิฟิลิส (เป็นการตรวจเลือดเพื่อหาโรคซิฟิลิสซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และหากไม่ทำการรักษาให้หายก่อนตั้งครรภ์ อาจส่งผลให้ลูกในครรภ์เกิดความพิการได้),ตรวจหาเชื้อเอดส์, ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี, ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี, ตรวจหาโรคธาลัสซีเมีย (โรคโลหิตจาง) รวมไปถึงการตรวจเฉพาะสุภาพสตรีเพื่อหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella lgG) เป็นการตรวจหาค่าภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน ซึ่งเป็นโรคที่อาจทำให้ทารกในครรภ์มีความผิดปกติได้

นับว่าการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เป็นประโยชน์กับคู่แต่งงานและลูกน้อยที่จะเกิดมาในอนาคตเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการสร้างพื้นฐานครอบครัวที่แข็งแรงและมั่นคงทั้งต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ(ตรวจสุขภาพโปรแกรม 5)

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพประจำปี

เพื่อให้ผลการตรวจถูกต้องมากที่สุด ท่านควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนตรวจ (จิบน้ำเปล่าได้) ในรายที่มีการตรวจหาระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด ส่วนในกรณีที่ตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์ โปรดงดการใส่คอนแทคเลนส์อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

“สุขภาพดี” ใครๆ ก็อยากมี แต่สุขภาพดีนั้นหาซื้อที่ไหนไม่ได้ นอกจากจะสร้างด้วยตัวของเราเอง เริ่มต้นจากการดูแลตัวเอง ทั้งเรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การใช้ชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยไม่ทำร้าย หรือทรมานร่างกายเราเอง การทำจิตใจให้แจ่มใส รวมไปถึงการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีตามช่วงวัยอย่างแท้จริง

ค่ารักษา

เพิ่มเติม
การรักษา ราคา(บาท)
โปรแกรม : 1 สำหรับช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป 2,300 บาท
โปรแกรม : 2 สำหรับช่วงอายุ 30-40 ปี (สุภาพบุรุษ) 5,000 บาท
โปรแกรม : 2 สำหรับช่วงอายุ 30-40 ปี (สภาพสตรี) 5,100 บาท
โปรแกรม : 3 สำหรับช่วงอายุ 41-50 ปี (สุภาพบุรุษ) 7,100 บาท
โปรแกรม : 3 สำหรับช่วงอายุ 41-50 ปี (สุภาพสตรี) 8,100 บาท
โปรแกรม : 4 สำหรับช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป (สุภาพบุรุษ) 10,600 บาท
โปรแกรม : 4 สำหรับช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป (สุภาพสตรี) 13,200 บาท
โปรแกรม : 5 ตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์/ก่อนมีบุตร (สุภาพบุรุษ) 2,500 บาท
โปรแกรม : 5 ตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์/ก่อนมีบุตร (สุภาพสตรี) 2,900 บาท
โปรแกรม ตรวจคัดกรองตับอักเสบ 2,100 บาท
โปรแกรม ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับ 3,900 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งแบบครบด้าน (ชาย) 5,600 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งแบบครบด้าน (หญิง) 8,900 บาท
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ 900 บาท
ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ โปรแกรม 1 6,200 บาท
ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ โปรแกรม 2 9,300 บาท
ตรวจคัดกรองโรคกระเพาะอาหาร (โดยการตรวจอุจจาระหาแบคทีเรีย H.PYLORI) โปรแกรม1 700 บาท
ตรวจคัดกรองโรคกระเพาะอาหาร (โดยการตรวจเลือดหา Antibody แบคทีเรีย H.PYLORI) โปรแกรม2 800 บาท
ตรวจคัดกรองโรคกระเพาะอาหาร (โดยการเป่าลมหายใจ) โปรแกรม3 2,900 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 1 2,800 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 2 3,600 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 3 5,600 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 4 9,900 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 5 12,000 บาท
การรักษา
โปรแกรม : 1 สำหรับช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป
2,300 บาท
โปรแกรม : 2 สำหรับช่วงอายุ 30-40 ปี (สุภาพบุรุษ)
5,000 บาท
โปรแกรม : 2 สำหรับช่วงอายุ 30-40 ปี (สภาพสตรี)
5,100 บาท
โปรแกรม : 3 สำหรับช่วงอายุ 41-50 ปี (สุภาพบุรุษ)
7,100 บาท
โปรแกรม : 3 สำหรับช่วงอายุ 41-50 ปี (สุภาพสตรี)
8,100 บาท
โปรแกรม : 4 สำหรับช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป (สุภาพบุรุษ)
10,600 บาท
โปรแกรม : 4 สำหรับช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป (สุภาพสตรี)
13,200 บาท
โปรแกรม : 5 ตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์/ก่อนมีบุตร (สุภาพบุรุษ)
2,500 บาท
โปรแกรม : 5 ตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์/ก่อนมีบุตร (สุภาพสตรี)
2,900 บาท
โปรแกรม ตรวจคัดกรองตับอักเสบ
2,100 บาท
โปรแกรม ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับ
3,900 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งแบบครบด้าน (ชาย)
5,600 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งแบบครบด้าน (หญิง)
8,900 บาท
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้
900 บาท
ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ โปรแกรม 1
6,200 บาท
ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ โปรแกรม 2
9,300 บาท
ตรวจคัดกรองโรคกระเพาะอาหาร (โดยการตรวจอุจจาระหาแบคทีเรีย H.PYLORI) โปรแกรม1
700 บาท
ตรวจคัดกรองโรคกระเพาะอาหาร (โดยการตรวจเลือดหา Antibody แบคทีเรีย H.PYLORI) โปรแกรม2
800 บาท
ตรวจคัดกรองโรคกระเพาะอาหาร (โดยการเป่าลมหายใจ) โปรแกรม3
2,900 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 1
2,800 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 2
3,600 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 3
5,600 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 4
9,900 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 5
12,000 บาท

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม
Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons