chat

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ

โรคหัวใจ สาเหตุเสียชีวิตอันดับหนึ่ง

ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่หลายคนอาจมองข้าม เช่น สูบบุหรี่จัด กินอาหารที่มีไขมัน น้ำตาล หรือมีคอเลสเตอรอลสูง ดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงอายุที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ร่างกายเสื่อมถอย หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น

  • โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
  • โรคเบาหวาน
  • โรคหลอดเลือดหัวใจ
  • ความดันโลหิตสูง

จากสาเหตุเหล่านี้ทำให้คนไทยเสียชีวิตจากโรคหัวใจเพิ่มขึ้นทุกปี โดยสถิติขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจมากถึง 12.5 ล้านคน ส่วนประเทศไทยพบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมากถึง 60,000 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 7 คน

(อ้างอิง: กรมควบคุมโรค https://bit.ly/3r2xeSL )

ใครเสี่ยง เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

  • ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, มีระดับไขมันในเลือดสูง และสูบบุหรี่
  • มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ
  • มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยง่าย ใจสั่น
  • หอบเหนื่อยผิดปกติเวลาออกแรง นอนราบแล้วหายใจไม่สะดวก

หากใครที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ ควรเช็คสุขภาพหัวใจด้วยการตรวจคัดกรอง รวมถึงพบแพทย์เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติและประเมินว่าสุขภาพหัวใจควรได้รับการดูแลรักษา หรือปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างไรให้เหมาะสม เพราะหากละเลย ไม่รีบมาปรึกษาแพทย์ แล้วมีอาการรุนแรง อาจทำให้เกิดภาวะหัวใจวายจนเสียชีวิตได้

เช็คสุขภาพหัวใจกับยันฮี ลดความเสี่ยง เลี่ยงอันตราย

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ มีสองโปรแกรมให้เลือก โดยทั้งสองโปรแกรมจะตรวจร่างกายทั่วไป

  • ตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงต่อโรค เช่น ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด, การทำงานของไต ฯลฯ รวมไปถึงการเอกซเรย์ปอดและหัวใจ ตลอดจนการตรวจทางโรคหัวใจ อาทิ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
  • ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (EST) ส่วนที่ต่างกันคือโปรแกรมสองจะเพิ่มการตรวจสมรรถภาพของหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echo Cardiogram) ซึ่งความละเอียดของการตรวจแพทย์จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ

รายการ

โปรแกรม 1

โปรแกรม 2

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)

2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

4. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)

5.ตรวจระดับไขมันชนิดดีในเลือด HDL

 

6. ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือด LDL

7. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

8. ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด (U/A)

9. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)

10. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

11. ตรวจสมรรถภาพของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI)

12. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise stress test)

13. ตรวจสมรรถภาพของหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echo Cardiogram)

 

ราคาปกติ (บาท)
7,170
10,720

ราคาแพ็คเกจ (บาท)
5,600
8,300

หัตถการของศูนย์ตรวจสุขภาพ

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม