โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ โปรแกรม 1

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ โปรแกรม 1

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FBS
ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Triglyceride
LDL
ตรวจการทำงานไต Creatinine
ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด U/A
เอกซเรย์ปอดเเละหัวใจ Chest X-ray
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
ตรวจสมรรถภาพของของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ABI
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise stress test

 

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม
Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons