โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ โปรแกรม 2

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ โปรแกรม 2

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FBS
ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Triglyceride
HDL
LDL
ตรวจการทำงานไต Creatinine
ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด U/A
เอกซเรย์ปอดเเละหัวใจ Chest X-ray
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
ตรวจสมรรถภาพของของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ABI
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise stress test
ตรวจสมรรถภาพของหัวใจด้วยเคลื่อนเสียงสะท้อนความถี่สูง Echo Cardiogram

 

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม
Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons