โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งแบบครบด้าน (หญิง)

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งแบบครบด้าน (หญิง)

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับAFP

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ physical Examination
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA19-9
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 125
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง CA15-3 BREAST CANCER
ตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ Stool Occult Blood
เอกซเรย์ปอดเเละหัวใจ Chest X-ray
ตรวจมะเร็งเต้านม MAMMOGRAM+USBREAST
ตรวจภายใน PV
ตรวจหามะเร็งปากมดลูก Thin Prep
ตรวจหาเชื้อ HPV-DNA
ตรวจอัลตร้าซาวด์ผ่านทางช่องคลอด TRANS VAGINAL ULTRASOUND

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม
Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons