โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งแบบครบด้าน (ชาย)

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งแบบครบด้าน (ชาย)

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ physical Examination
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี HBs Ag
ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ab
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี Anti HCV
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA19-9
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง Ultrasound Whole Abdomen
ตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ Stool Occult Blood
เอกซเรย์ปอดเเละหัวใจ Chest X-ray

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม
Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons