โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคกระเพาะ (หาเชื้อแบคทีเรีย H.PYLORI)

รายการ โปรแกรม 1 โปรแกรม 2 โปรแกรม 3
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2.ตรวจอุจจาระ หา ANTIGEN
3.ตรวจเลือดหา ANTIBODY
4.ตรวจโดยการเป่าลมหายใจ (UREA BREATH TEST)
ราคาแพ็คเกจ (บาท) 700 800 2,900

หัตถการของศูนย์ตรวจสุขภาพ