โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคกระเพาะ (หาเชื้อแบคทีเรีย H.PYLORI)

รายการ โปรแกรม 1 โปรแกรม 2 โปรแกรม 3
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2.ตรวจอุจจาระ หา ANTIGEN    
3.ตรวจเลือดหา ANTIBODY    
4.ตรวจโดยการเป่าลมหายใจ (UREA BREATH TEST)    
ราคาแพ็คเกจ (บาท) 700 800 2,900
 

หัตถการของศูนย์ตรวจสุขภาพ

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม