chat

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคกระเพาะ (หาเชื้อแบคทีเรีย H.PYLORI)

การตรวจคัดกรองโรคกระเพาะ เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม!

ในชีวิตประจำวันต้องรับประทานอาหารและหยิบจับสิ่งของอยู่ตลอดซึ่งไม่อาจรู้ได้ว่าจะมีเชื้อแบคทีเรียที่สามารถก่อให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้ นั่นก็คือ เชื้อ H. Pylori (เอช ไพโรไล) เพราะเชื้อโรคชนิดนี้จะปนเปื้อนอยู่ในอาหารและสิ่งของที่มีการใช้งานในชีวิตประจำวัน เมื่อเชื้อเข้าไปยังระบบทางเดินอาหาร ทำให้มีอาการแสบปวดตรงช่องท้อง หรือขับถ่ายผิดปกติ กระเพาะอาหารอักเสบหรือกระทั่งเรื้อรังจนเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารอีกด้วย

อาการของโรคกระเพาะแต่ละรายก็แตกต่างกันออกไปซึ่ง มีวิธีการตรวจได้ง่าย สะดวกและ แม่นยำ ดังนี้

  • การตรวจอุจจาระ วิธีนี้จะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารได้เช่นการเกิดแผลในกระเพาะอาหารรวมถึงระบบการย่อยและดูดซึมของกระเพาะอาหารและลำไส้
  • การตรวจเลือด เป็นขั้นตอนสำคัญของการวินิจฉัยโรคเนื่องจากเลือดเป็นกระบวนการสำคัญในการนำพาสารอาหาร เชื้อแบคทีเรีย ต่างๆเข้าสู่ร่างกายจึงเป็นวิธีที่สามารถตรวจหาสารปนเปื้อนที่เข้าสู่ร่างกายได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วที่สุด
  • ตรวจโดยเป่าลมหายใจ เป็นการตรวจที่ง่ายสำหรับคนไข้และไม่มีความเจ็บปวดใดๆ เป็นขั้นตอนที่จะช่วยแพทย์ตรวจประเมินการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย H. Pylori (เอช ไพโรไล)
รายการ
โปรแกรม 1
โปรแกรม 2
โปรแกรม 3

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)

2. ตรวจอุจจาระ หา ANTIGEN

 

 

3. ตรวจเลือดหา ANTIBODY

 

 

4. ตรวจโดยการเป่าลมหายใจ (UREA BREATH TEST)

 

 

ราคาแพ็คเกจ (บาท)
700
800
2,900

โรคกระเพาะอาหารสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในเด็ก และ ผู้ใหญ่อย่างไรก็ตามการติดเชื้อในกระเพาะอาหารที่เกิดขึ้นสามารถรักษาให้หายได้นอกจากระมัดระวังการรับประทานอาหารในชีวิตประจำวันแล้วสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือควรเข้ารับการตรวจหาความเสี่ยงของโรค และวินิจฉัยอย่างละเอียดเพื่อเป็นการป้องกันโรคร้าย และรักษาให้หายได้

หัตถการของศูนย์ตรวจสุขภาพ

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม