โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคกระเพาะ(หาเชื้อแบคทีเรีย H.PYLORI)

โปรแกรม 1
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ physical Examination
ตรวจอุจาระ หา ANTIGEN
โปรแกรม 2
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ physical Examination
ตรวจเลือด หา ANTIBODY
โปรแกรม 3
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ physical Examination
ตรวจโดยการเป่าลมหายใจ UREA BREATH TEST

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons