โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้

รายการ
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
3.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
4.ตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ (Stool Occult Blood)
ราคาปกติ 1,550 บาท
ราคาแพ็คเกจ 1,200 บาท
 

หัตถการของศูนย์ตรวจสุขภาพ

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม