โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ physical Examination
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
ตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ Stool Occult Blood

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons