โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช

รายการ โปรแกรม
1 2 3 4 5
1 ตรวจภายใน (PV)
2 ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep)
3 ตรวจเชื้อ HPV-DNA
4.ตรวจอัลตราซาวนด์ผ่านทางช่องคลอด
(TRANS VAGINAL ULTRASOUND)
 
5 ตรวจมะเร็งเต้านม
(MAMMOGRAM + ULTRASOUND)
   
6 ฉีดวัคซีน HPV (GARDASIL 3 เข็ม)        
7 ฉีดวัคซีน HPV (GARDASIL 2 เข็ม)        
ราคาปกติ (บาท) 3,800 5,000 8,000 13,000 15,500
ราคาแพ็คเกจ (บาท) 3,500 4,700 7,500 11,500 13,500

หัตถการของศูนย์ตรวจสุขภาพ

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม