โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 3

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 3

ตรวจหาเชื้อHPV-DNA

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ physical Examination
ตรวจหามะเร็งปากมดลูก Thin Prep
ตรวจอัลตร้าซาวด์ผ่านทางช่องคลอด TRANS VAGINAL ULTRASOUND
ตรวจมะเร็งเต้านม MAMMOGRAM+USBREAST

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons